Links

                                          Links

                        til den vide verden og til det lokale

Her kan du finde links til arkiver på Internettet og til hjemmesider i lokalområdet med historisk interesse.

 

Til den vide verden Til det lokale

Rolighedsvej 17 A

Asferg

8990 Fårup

 

Tlf. 86 42 57 37

 

Åbent hver torsdag

13:00 - 17:30

 

E-mail:

lokalarkivpurhus@

gmail.com

 

 

 

 

OBS! Vi er altid interesseret i at modtage gamle fotografier, papirer og gode historier.

 

 

Copyright© 2008

Purhus Lokalarkiv

 

 

 

Opdateret 22.09.2016

www.folketimidten.dk

Folketællinger, vielsesdata og Århus Borgerbog for Århus området.

 

 

 

http://wiki.dis-danmark.dk/index.php/DANPA

Danmarks Nationale Privatarkivbase (danpa).  Her kan du søge registreringer over privatarkiver, som opbevares i lokalarkiverne, Statens Arkiver, Det Kongelige Bibliotek samt forskellige specialsamlinger som f. eks. Det Danske Udvandrerarkiv, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Dansk Folkemindesamling mv.

 

www.udvandrerarkivet.dk

Det Danske Udvandrerarkiv

www.sa.dk

Oversigt over statens arkiver,

Indscannede kirkebøger og folketællinger.

 

 

www.ddd.dda.dk

Dansk Demografisk Database (landsdækkende folketællinger, udvandrede, indvandrede og andre kilder).

www.korttilkirken.dk

Oplysninger om alle Danske Folkekirker.

www.dk-gravsten.dk  

 

 

 

 

  

Danske gravstenssider

 

 

 

 

 

 

 

 

Randerstæppet

www.gst.dk

Geodatastyrelsen (kortmateriale)

 

 

 

 

 

 

Museum Østjylland og

Randers Stadsarkiv

www.sa.dk/brug-arkivet/besoeg/viborg

 

 

Rigsarkivets læsesal i Viborg

 

 

 

Velkommen til Ålum

Ålum og Omegns

Beboerforening

 

 

www.facebook.com/purhuslokalarkiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purhus Lokalarkiv

på Facebook