Arkivets indhold

Rolighedsvej 17 A

Asferg

8990 Fårup


Tlf. 86 42 57 37


Åbent hver torsdag

13:00 - 17:30


E-mail:

lokalarkivpurhus@

gmail.com
OBS! Vi er altid interesseret i at modtage gamle fotografier, papirer og gode historier.Copyright© 2008

Purhus Lokalarkiv


Opdateret 16.03.2017

Arkivets indhold  

På lokalarkivet har vi materialer for lokalhistorikere og slægtsforskere.


Nederfor er vist eksempler på dette materiale.


Lokalhistorisk materiale


I arkivets elektroniske database kan arkivets medarbejdere hjælpe dig med at søge efter

oplysninger om for eksempel personer, emner, virksomheder, foreninger og gårde.


I vores læsesal kan du også få hjælp til at søge i følgende materiale:


Kirkebøger


 • Kirkebøger for den tidligere Purhus Kommune samt for nogle nabosogne.
 • Kirkebøgerne for Bjerregrav - Ålum - Tånum fra 1685 - 1926 kan desuden ses i afskrift.
 • Dødsanmeldelser for Sønderlyng herred 1824 - 1852


Folketællinger og folkeregister fra Purhus Kommune


 • Folketællinger fra 1850 - 1911 findes på filmruller.
 • Kopibøger findes for 1787 - 1801 - 1845.
 • Folketællinger for Gassum 1834 og 1855
 • Folketællinger for Asferg 1880
 • Afskrift af Asferg 1787
 • Afgang fra Folkeregisteret 1938 - 1943, Nørbæk-Sønderbæk-Læsten


Protokoller


 • Tyendeprotokol for Ålum Sogn 1875 - 1913 og for Asferg 1875 - 1884.
 • Brandtaksationer med register.
 • Forsikringsprotokoller.
 • Protokoller over sogneforstanderskaber og foreningsprotokoller.
 • Matrikler fra 1844.


Lokalhistorie - gårdhistorie


 • Bugge Vegger har skrevet: Lokalhistorie fra Kousted og Bjerregrav.
 • Bertel Laugesen har skrevet: Lokalhistorie og gårdhistorie for Bjerregrav, O. Fussing, Svinding, Volstrup, Ålum, Venning og Gjandrup.
 • Michael Poulsen har skrevet: Fårup.


Fotos og billeder

 • Fotos fra sognene samt gårdbilleder og tegninger


Slægtsbøger - erindringer


En del slægtsbøger og erindringer fra området er indleveret til arkivet. Se nærmere herom på siderne for de enkelte sogne.


Realregistre


 • Realregistre findes på filmruller.
 • For Asferg: 1817 - 1822 samt 1850 - 1901.
 • For Sønderlyng herred: 1751 - 1824 samt fra ca. 1855 - 1955.
 • For Nørhald herred fra 1817 - 1930.
 • Desuden registre fra nogle nabobyer.


Kort


 • Arkivet er i besiddelse af kopier af kort fra udskiftningen samt nogle senere matrikelkort.
 • På arkivet findes kort over sognene fra 1787 til nutiden.


Håndbøger


 • Atlas over landets administrielle inddeling.
 • Gotisk skrift.
 • Ordbog over det Danske Sprog.
 • Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk.
 • med flere.


Avisudklip


 • Fårup 1940 - 1971
 • Udklip fra Purhussiden i Randers Amtsavis 1978 - .
 • Landsbyerne (tidligere Purhus-Tjele avisen) fra 1978 - dato.


Kasettebånd og CD'er


Vi har indspilninger af interviews ordnet sognevis.


Luftfotos


I 1988 fik lokalarkivet fremstillet en serie luftfotografier af de bymæssige bebyggelser i den daværende Purhus kommune.

I foråret 2009 blev der taget en ny serie af luftfotografier. 30 af disse er blevet trykt i formatet 45 * 30 cm. Et udvalg vises her

Asferg, set fra sydøst.

Bjerregrav station, set fra sydvest.

Dyrby, set fra nordøst.

Ejstrup, set fra syd.

Fårup, set fra syd.

Fårup, set fra nordvest.

Gassum, set fra sydøst.

Gjandrup, set fra sydøst.

Hastrup, set fra sydvest.

Hvidsten, set fra syd.

Jennum, set fra vest.

Kousted, set fra sydøst.

Kåttrup, set fra øst.

Læsten, set fra vest.

Nørbæk, set fra sydvest.

Over Fussing, set fra sydøst.

Rejstrup, set fra sydøst.

Spentrup, set fra sydøst.

Spentrup, ny bydel, set fra øst.

Spentrup, set fra nord.

Svinding, set fra vest.

Sønderbæk, set fra sydvest.

Venning, set fra sydøst.

Øster Bjerregrav, set fra syd.

Ørrild, set fra øst.

Ålum, set fra syd.

Eksempler på gårdmalerier:

Bækgaard i Sønderbæk. Gården har været ejet af familien Thorup siden 1840.

Damsgaard , Bjerregrav Mark. Udlængerne brændte delvist 2. januar 1976. De ældst kendte ejere er P. Bugge, Andreas Bugge, L. Rasmussen, Johs. Justesen, Chreen Just Justesen.

Hamborggaarden i Læsten. Gården har ligget på sin nuværende plads i mere end 200 år. Den gamle gård brændte i 1893, og det nye stuehus blev først opført i 1900.

Bakkegården i Rejstrup. Ud over landbrug drives der savværk på ejendommen.

Havermosegård i Læsten. Gårdtegning fra 1907, udført af C. Sørensen. De daværende ejere var Chresten og Dorthea Alsen, der havde gården fra 1907 til 1913.

Askegården i Fårup, tegnet af C. Sørensen i 1922.

Mads Chr. Sørensens ejendom Bakkegårdsvej 4-8, Fårup, tegnet af M.C. Sørensen i 1923.

Engkjærgård, Nørbæk, tegnet af C. Sørensen i 1907.

Mergelgården i Spentrup, tegnet ca. 1910, tegneren ukendt.

Søndervang i Gassum, tegnet 1931, tegneren ukendt.

Elmegaard i Asferg.

Andre eksempler på arkivets indhold:

Side fra slægtsbog om matr. nr. 4 Hvidsten i 350 år.

Side fra slægtsbog om matr. nr. 4 Hvidsten i 350 år.

Side fra slægtsbog om Gjandrup.

Side fra sælgtsbog om slægterne Boe og Olesen.

Billede med forklarende tekst.

Udskrift af en side i registreringssystemet Arkibas.

Underbilag 1 fra denne side, et brev fra 1921.

  Underbilag 2 fra denne side, foto af eleverne i Svinding skole 1933.

Kaldsbrev fra 1879 for skolelærer Hans Peter Krogh i Svinding.

Skøde fra 1878 på matr. nr. 6 i Svinding.

Tilladelse fra 1879 til udskiftning af matr. nr. 6 i Svinding.

         

Udlægsskøde fra 1803.

 

Samme skøde i en maskinskrevet oversættelse.