Arkivets indhold

Asferg, set fra sydøst.

Bjerregrav station, set fra sydvest.

Dyrby, set fra nordøst.

Ejstrup, set fra syd.

Fårup, set fra syd.

Fårup, set fra nordvest.

Gassum, set fra sydøst.

Gjandrup, set fra sydøst.

Hastrup, set fra sydvest.

Hvidsten, set fra syd.

Jennum, set fra vest.

Kousted, set fra sydøst.

Kåttrup, set fra øst.

Læsten, set fra vest.

Nørbæk, set fra sydvest.

Over Fussing, set fra sydøst.

Rejstrup, set fra sydøst.

Spentrup, set fra sydøst.

Spentrup, ny bydel, set fra øst.

Spentrup, set fra nord.

Svinding, set fra vest.

Sønderbæk, set fra sydvest.

Venning, set fra sydøst.

Øster Bjerregrav, set fra syd.

Ørrild, set fra øst.

Ålum, set fra syd.

Eksempler på gårdmalerier:

Hvidhøjgaard i Læsten.

Højgaard, Gassum Østermark.

Klitgaarden (tidligere Dalsgaard) i Bjerregrav.

Korregaard (tidligere Bækgaard) i Kåtrup, Asferg.

Ladehøjgaard i Læsten.

Reistrupgaard i Sønderbæk.

Solglimt i Bjerregrav.

Stokbjerggaard i Læsten.

Toftagergaard i Læsten.

Volstrupgaard i Ålum.

Bækgaard i Sønderbæk. Gården har været ejet af familien Thorup siden 1840.

Damsgaard , Bjerregrav Mark. Udlængerne brændte delvist 2. januar 1976. De ældst kendte ejere er P. Bugge, Andreas Bugge, L. Rasmussen, Johs. Justesen, Chreen Just Justesen.

Hamborggaarden i Læsten. Gården har ligget på sin nuværende plads i mere end 200 år. Den gamle gård brændte i 1893, og det nye stuehus blev først opført i 1900.

Bakkegården i Rejstrup. Ud over landbrug drives der savværk på ejendommen.

Havermosegård i Læsten. Gårdtegning fra 1907, udført af C. Sørensen. De daværende ejere var Chresten og Dorthea Alsen, der havde gården fra 1907 til 1913.

Askegården i Fårup, tegnet af C. Sørensen i 1922.

Mads Chr. Sørensens ejendom Bakkegårdsvej 4-8, Fårup, tegnet af M.C. Sørensen i 1923.

Engkjærgård, Nørbæk, tegnet af C. Sørensen i 1907.

Mergelgården i Spentrup, tegnet ca. 1910, tegneren ukendt.

Søndervang i Gassum, tegnet 1931, tegneren ukendt.

Elmegaard i Asferg.

Andre eksempler på arkivets indhold:

Side fra slægtsbog om matr. nr. 4 Hvidsten i 350 år.

Side fra slægtsbog om matr. nr. 4 Hvidsten i 350 år.

Side fra slægtsbog om Gjandrup.

Side fra sælgtsbog om slægterne Boe og Olesen.

Billede med forklarende tekst.

Udskrift af en side i registreringssystemet Arkibas.

Underbilag 1 fra denne side, et brev fra 1921.

  Underbilag 2 fra denne side, foto af eleverne i Svinding skole 1933.

Kaldsbrev fra 1879 for skolelærer Hans Peter Krogh i Svinding.

Skøde fra 1878 på matr. nr. 6 i Svinding.

Tilladelse fra 1879 til udskiftning af matr. nr. 6 i Svinding.

         

Udlægsskøde fra 1803.

 

Samme skøde i en maskinskrevet oversættelse.