Links

Rolighedsvej 17 A

Asferg

8990 Fårup


Tlf. 86 42 57 37


Åbent hver torsdag

13:00 - 17:30


E-mail:

lokalarkivpurhus@

gmail.com



                                             Links

                                       til den vide verden og til det lokale

Her kan du finde links til arkiver på Internettet og til hjemmesider i lokalområdet med historisk interesse.

 

Til den vide verden                                                  Til det lokale

Folketællinger, vielsesdata og Århus Borgerbog for Århus området.


Danmarks Nationale Privatarkivbase (danpa).  Her kan du søge registreringer over privatarkiver, som opbevares i lokalarkiverne, Statens Arkiver, Det Kongelige Bibliotek samt specialsamlinger som f. eks. Det Danske Udvandrerarkiv, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Dansk Folkemindesamling mv.


Det Danske Udvandrerarkiv

Oversigt over statens arkiver,

Indscannede kirkebøger og folketællinger.


Dansk Demografisk Database (landsdækkende folketællinger, udvandrede, indvandrede og andre kilder)


Oplysninger om alle Danske Folkekirker.

Danske gravstenssider





SDFE kortviser

(kortmateriale)



Geo-Datastyrelsen

Rigsarkivets læsesal i Viborg





  

Ålum og Omegns

   Beboerforening

                                  


Opdateret 07.08.2019


OBS! Vi er altid interesseret i at modtage gamle fotografier, papirer og gode historier.



Copyright© 2008

Purhus Lokalarkiv