Bogsalg

Lokalarkivets årsskrift for 2022 indeholder følgende artikler:


Bloksbjerg - fra restaurant til refugium

af Jytte Nielsen


Hvidsten Hovgård

af Else K. Albrechtsen


Erindringer fra Brugsen i Bjerregrav

fra 1920 - 1935

af Knud Eriksen


Erindringer fra Læsten

af Else K. Albrechtsen


Minder fra en svunden tid

af Fanny Ladefoged


Årsskriftet indeholder tillige:

Årsberetning for 2022

ved formanden, Jytte Nielsen,

Liste med foreningens bestyrelse,

Oversigt over planlagte arrangementer i 2023

Årsregnskabet for 2022.


Ikke-medlemmer har mulighed for at købe årsskriftet på arkivet.