Velkommen

Rolighedsvej 17 A

Asferg

8990 Fårup


Tlf. 86 42 57 37


Åbent hver torsdag

13:00 - 17:30


E-mail:

lokalarkivpurhus@

gmail.com
OBS! Vi er altid interesseret i at modtage gamle fotografier, papirer og gode historier.Copyright© 2008

Purhus Lokalarkiv


Opdateret

25.02.2021

 Velkommen til Purhus Lokalarkiv

Vi dækker følgende sogne: Asferg - Fårup - Nørbæk - Sønderbæk - Læsten - Bjerregrav - Ålum- Kousted - Gassum og Spentrup. Ved klik på et sognenavn kan du finde oversigt over arkivets materiale om sognet, fotografier fra fortid og nutid, sogneoplysninger fra Purhus guiden 1988 samt udvalgte artikler. Vi har også en del oplysninger om den tidligere Purhus kommune.


I lokalarkivet har vi dokumenter, fotografier, kort og slægtsbeskrivelser. Måske har vi også noget om dig og din slægt eller andre oplysninger, som kan have din interesse. Du er altid velkommen til at kontakte os personligt eller telefonisk i arkivets åbningstid eller pr. e-mail.


En meget stor del af lokalarkivets fotografier er nu tilgængelige på www.arkiv.dk. Her kan der også findes oplysninger om, hvilke dokumenter arkivet er i besiddelse af.


Lokalarkivet har oprettet en side på Facebook.


Lokalarkivets kalender for 2021 er udkommet. Se nærmere under Bogsalg.


På grund af coronaen er Lokalarkivet lukket indtil videre. Kontakt kan ske via E-mail eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.


Generalforsamlingen, der skulle afholdes den 24. februar 2021, er på grund af coronaen udsat.Tid og sted vil blive oplyst på hjemmesiden samt i en annonce i Landsbyerne.


Kommende arrangementer:


Se nærmere om de kommende arrangementer under Arrangementer.Månedens billede:

Peter, Thyra og Louise Waaben samt Anders Nørgaard, Enggaarden i Faarup, ca. 1918.

Gennem årene er der indleveret mange skolefotografier til lokalarkivet. Klik under de enkelte sogne for se et udvalg af fotografierne. For nogle af dem har vi hel eller delvis navneliste på arkivet. Måske er du selv eller en af dine aner på et eller flere af billederne.


Lokalarkivets område rummer mange minder fra fortiden, herunder 167 bevarede gravhøje, nogle runestene, 10 landsbykirker, der alle er fra før Reformationen, samt nogle andre bevarede ældre bygninger. En del heraf er kort beskrevet under Fortidsminder.


Vi har mange fotografier af personer, ejendomme og landskaber, taget af Aage Østergaard, Asferg. Klik på navnet for at se et udvalg af dem. Du er velkommen på arkivet for at se vor samling.


Lokalarkivet har også en del fotografier, der er taget af modstandsmanden Niels Kjær, Hvidsten. Et udpluk kan ses ved at klikke på navnet.


Maleren Jens Kjær har udført mange landskabsbilleder, personskildringer og billeder af blomster. Fotografier af nogle af disse kan ses ved klik på navnet.


På arkivet er der også en del materiale og fotos om Hvidstengruppen og Hvidsten Kro.


Lokalarkivet har en del fotografier og andet materiale om Fussingø Slot. Klik for se lidt af dette.


På arkivet har vi ca. 25 gårdmalerier, hovedsageligt tusch-tegninger, udført af brødrene Mads Christian Sørensen (1874-1948) og Martinus Sørensen (1882-?), samt andre tegnere, hvoraf nogle er ukendte. Et udvalg kan ses under Arkivets indhold.


I foråret 2009 fik lokalarkivet fremstillet en serie luftfotografier af de bymæssige bebyggelser i den daværende Purhus kommune. 30 af disse er blevet trykt i formatet 45 * 30 cm. Udvalgte fotos kan ses under Arkivets indhold. Hvis du bor i den tidligere Purhus kommune, kan du måske finde dit hjem på et af dem. Vi har også luftfotografier fra 1988, så man kan se udviklingen i de enkelte lokalsamfund.


På lokalarkivet har vi en del fotos, hvor vi mangler oplysning om personerne, stedet eller begivenheden. En del af disse kan ses under Efterlysninger. Du må meget gerne kontakte os, hvis du har oplysninger om et eller flere af disse billeder.


Lokalarkivet forhandler lokalhistoriske bøger og hæfter. Se nærmere under Bogsalg.