Fussingø

Rolighedsvej 17 A

Asferg

8990 Fårup


Tlf. 86 42 57 37


Åbent hver torsdag

13:00 - 17:30


E-mail:

lokalarkivpurhus@

gmail.com
OBS! Vi er altid interesseret i at modtage gamle fotografier, papirer og gode historier.Copyright© 2008

Purhus Lokalarkiv


Opdateret 22.02.2020

Fussingø

  en perle i Purhus kommune

Det ældste Fussingø slot er opført ca. 1555 af Albret Skeel (død 1568). Det lå i Gammelhave, der er et næs i Fussing Sø.

Slottet blev nedrevet 1794-95, og en del af materialerne blev anvendt ved bygningen af det nuværende slot. Bygherren var geheimeråd, greve Christian Ludvig Scheel von Plessen (1741-1801). Det nye slot blev bygget inde på fast grund lidt vest for Fussing Sø. Den tidligere placering var nok både blød og fugtig.

Slottet var i alle årene i samme families eje, og den sidste ejer var Carl Ludwig Hugo August Gabriel Scheel-Plessen (1884-1948). Han var tysk statsborger, og godset blev i 1947 af staten konfiskeret som tysk ejendom. En disposition som siden har været en del diskuteret.

Interesserede kan finde meget om slottet og det historie i bogen "Fussingø", der er udgivet af Randers Amts Historiske Samfund i 1989.

Det skovområde, der hørte til slottet, er nu statsskov. Det er meget brugt til rekreative formål.

En del af udbygningerne bruges til naturskole og andre aktiviteter.

Slottet anvendes til vekslende udstillinger og arrangementer. Dette varetages af Fussingø-gruppen.

Fussingø slot 2008.

Fussingø set fra luften 2009.

Fussingø set fra luften 1963.

Luftfoto 1960.

Fussingø 1940-50.

Postkort fra før 1923.

Slottets nordside, ca.  1905.

Maleri af Fussingø, ukendt år.

Fiskerhuset ved Fussingø, ukendt år.

Podeledshuset, ukendt år.

Ladebygningen.

Alléen i Gammelhave. 

Bådebro ved "Gammelhave", ca. 1950.

Fussing Sø i juli 1936.

Badebro ved Fussingø, ukendt år.

Badning i Fussing Sø 1975.

Trehøje set fra øst 1905, fotograferet af pastor J.A. Jensen, Bjerregrav.

Carl lensgreve Scheel-Plessens fire børn, Wulf, Elisabeth, Carl og Gustav. Ca. 1925.

Carl lensgreve Scheel-Plessen sammen med datteren Elisabeth, 1937.

Wulf Heinrich Bernhard Scheel-Plessen 1809-1876 og hustru Augusta Scheel-Plessen 1830-1902.

Mogens Scheel von Plessen til Fussingø og Selsøe, 1713-1749. Overceremonimester hos kongen, kammerherre og ordenssekretær. "Smukke kvinder og jagt var hans passioner."

Forpagterparret Jacob og Therese Stamer, ca. 1895.

Anna Marie Nannestad til højre. Den anden er ukendt.  

Margrethe Nannestad, senere gift Valentin, født i 1858,

og hendes søster Sofie Nannestad, født i 1859, død i 1941,

fotoet fra fra ca. 1870.

Slægtens kapel i Ålum kirke. På væggen hænger beslag fra gamle kister.

Grevinde Elisabeth zu Stolberg - Stolberg's gravsted, anlagt i 2007 på Ålum kirkegård.

  

Bryllupsbillede, brudeparret er Elisabeth og Franz zu Stolberg - Stolberg.

Gravsten for skovrider Carl Holten Andersen, der blev dræbt af en krybskytte i 1921.

Skovrider Magius.

Borgmester Berner Nielsen, byrådsmedlemmer m.fl. på beøsg på Fussingø. Siddende skovrider Elmquist. Navneliste på Lokalarkivet. Ukendt år.

Grevens jagtvogn, ukendt år.

Godsforvalter Nannestads vogn, 1905.

Ovnplade fra 1721 overført fra det gamle Fussingø Slot.

Den tidligere skolestue i underetagen.

Soveværelse i underetagen.

"Jomfruburet" i underetagen.

Godskontoret i underetagen.

Christian den VIII's stue set gennem grevindens kabinet.

Grevens sovegemak.

Komtessens stue mod nord.

Musikværelset.

Grevindens kabinet.

Grevindens kabinet med den franske kakkelovn.

Modtagelsessalonen.

Spisestuen.

Spisestuen.

Det blå værelse.

Godsinspektørstuen i kælderetagen.

Godsinspektørstuen i kælderetagen.

Madelevator.

Komfur i det store køkken i kælderetagen.

Det store køkken i kælderetagen.

Det store køkken i kælderetagen.

Forpagterboligen.

Skovriderboligen.

Skovriderboligen, fotograferet af Aage Østergaard.

Glashuset, Nr. Ålumvej 5.

Vasehuset, november 1905.

Foto fra 1922 med Fiskerhuset i forgrunden.

Halagergård.

Staldbygningen.

Smedjen.

 

Kardamhuset, 1989.

Mølledammen 1920.

Fussingø Vandmølle, personerne er ukendte, ca. 1907.

Fussingø Vandmølle, fotograferet 1960 af Aage Østergaard.

Fussingø Vandmølle, ukendt år.

Fussingø Vandmølle 2009.

Møllehjulet, 1960.

Vejen til Fussingø, ca. 1907.

Møller Per Frandsen og Line Frandsen, 1900.

Christian Frandsen, Fussing Mølle, fotograferet 1919. Han døde af Den spanske Syge, ca. 22 år gammel.

Fussing Sø ca. 1906.

Sine og Andreas Bugge's bryllup i forpagterboligen, ca. 1918 - Navneliste findes på lokalarkivet.

Forvalter Sørensen, ukendt år.

Landarbejdere på Fussingø, ukendt år.

Ansatte foran avlbygningerne, ca. 1909. Bygningerne brændte kort tid senere.

Landarbejdere på arbejdsheste, ukendt år.

Foto af kornmark 1940-50.

Lågen til skovriderboligen 1940-50.

Arbejde på Fussingø 1940-50.

Stork på taget 1940-50.

Godskontoret 1905.

Spisestue 1905.

Godsforvalter Carl Christian Nannestads dagligstue 1905.

Artikler fra Fussingø.

Lokalarkivet udgav i 1996 et lille hæfte "På tur i Purhus". Heri stod følgende om Fussingø:


I arkivets årsskrift for 1981 stod følgende om enkefrue  Agathe Johanne Scheel Plessen:

I arkivets årsskrift for 2009 stod følgende:


I Lokalarkivets årsskrift for 1995 kunne læses følgende artikel:

I årsskriftet for 1993 kunne læses følgende om skovene ved Fussingø:

Fra årsskriftet for 1997: