Spentrup

Vil du se skolefotografier fra Spentrup sogn, så klik her.

Beretninger fra Spentrup kan ses via dette link.

Gamle og nye fotos fra Spentrup

Konfirmander i Spentrup 2002 med pator Erik Johansen fra Nørbæk.

Konfirmander i Spentrup 2000 med pastor Erik Johansen fra Nørbæk.

Konfirmander i Spentrup 1999 med pastor Erik Johansen fra Nørbæk.

Konfirmander i Spentrup 1996 med pastor Erik Johansen fra Nørbæk.

Konfirmander i Spentrup 1993 med pastor Erik Johansen fra Nørbæk.

Konfirmander i Spentrup 1992 med pastor Erik Johansen fra Nørbæk.

Konfirmander i Spentrup 1991 med pastor Erik Johansen fra Nørbæk.

Konfirmander Spentrup og Gassum, 1950.

Konfirmander Spentrup og Gassum, 1949.

Konfirmander Spentrup og Gassum, 1938.

Konfirmander i Spentrup og Gassum, 1936.

Kirsten Christensdatter, født i Spentrup 13/5 1824,

datter af sognefoged Christen Jensen Schouboe,

ukendt år, men før 1900.

Spentrup Station, ukendt år.

Dilettant i Spentrup, 1914.

Familien Sønberg i Jennum, navneliste på lokalarkivet, ukendt år.

Syklubben "Daggry" fra Rytterskolen, fotograferet i præstegårdshaven i 1919.

Jens, fodermester på Kirkemosegaard, fotograferet på en tyr, ca. 1920.

Kirkemosegaard, før 1915.

Kirkemosegaard i 1960-erne.

Peter Thyboe, Maren Thyboe, Kr. Mogensen Klit og Anne Marie Klit, ukendt år.

Søren Thyboe og Ane Thyboe, Vestergaard i Spentrup, 1915-20.

Niels Mogensen Klit og Madsine Pedersen, ukendt år.

Dyrlægeboligen og Stationsvej, ca. 1959.

Dyrlæge Albert Iversens hustru, August, og børn, Tove, Helle og Ulla, 1944.

Dyssehøjgaard i Jennum, personerne kendes ikke, ukendt år.

Det gamle kalkleje, 2004.

Snerydning, formentlig i 1940-erne.

Pensionistafslutning på Blicherskolen, ukendt år.

Brand i Harald Lunds ejendom, Haldvej 46.

Kr. Karlsens gård, der lå, hvor nu Blicherskolen ligger.

Opsætning af navneskilt på Blicherskolen.

Det tidligere forsamlinghus, nu beboelse.

Spentrup Afholdshotel med ejeren, Ingrid Pedersen, f. Madsen, ukendt år.

Spentrup mejeri, ukendt år.

Spentrup Andelsmejeri, ukendt år.

Rejsegilde på Spentrup Plejehjem, 1954.

Den gamle telefoncentral, ukendt år.

Spentrup central med bestyrer Ole Christensen og hustru Andersine, ca. 1910.

"Rævborg" senere omdøbt til "Rosenborg" på Haldvej, ejet af Signe og Ernst Madsen, 1913.

"Schouboesminde", som Signe og Ernst Madsen købte efter "Rosenborg", 1916.

Mose i Blichers Plantage, 1948.

Iver Rousings taxa ved Spentrup Hotel, 1937.

Trehøjevej føres uden om Jennum, ca. 1975.

Vejarbejde i Spentrup i 1930-erne.

Arbejdssjak. Nr. 3 fra venstre er Marius Møller Frederiksen, og nr. 5 fra venstre er entreprenør Jens Bruun, 1917-18.

Døtre fra Dyssehøjgaard i Jennum. Fra venstre Ingrid Frandsen, Carla Frandsen, Gudrun Frandsen, ca. 1910.

Kirsten Andersen, født Nielsen,

født i Jennum 21/4 1869, død 10/1 1938.

Jennum Østergaard, ca. 1929.

Trehøjevej 77 i Jennum, ukendt år.

Tvillingegårde i Jennum, matr. 10 og 11, ukendt år.

Børn og dagplejemødre til juletræ i Spentrup Missionshus, 1984.

Skolelever på besøg på Jobcon, hvor indehaveren, John Bredahl, demonstrerer robotten, 1987.

Mariagervej 429/431 i Hastrup, ukendt år.

Hastrup Vestergaard, Toften 3. Udlængerne brændte i 1964, og stuehuset brændte i 1971.

Steen Steensen Blicher.

Digteren og præsten Steen Steensen Blicher og hans hustru Ernestine Julianes gravsted på Spentrup kirkegård.

Provst Møllers sølvbryllup i Spentrup præstegård ca. 1920. Det er sølvbrudeparret, der står i midten af fotografiet.

Spentrupgården, ukendt år.

Spentrupgaarden, ca. 1908. Gården var genopført efter en brand i ca. 1874.

Spentrupgården efter stormen 8. januar 2005.

Trehøjevej 79, Jennum med Karl og Anne Marie Andersen og deres datter Jensine, ca. 1918.

"Gammel Ane" s hus ved Doktor Allé, revet ned i 1973.

Spentrup Afholdshotel ca. 1934.

Elline (født Thorsen Nielsen) og Anders Espensen

med børnene Thora Marie Kirstine f. 1901,

Espen f. 1900, Ingrid Anine f. 1904

og Axel Magnus f. 1905,

Bisagergaard i Jennum, 1906.

Bisagergaard, ejet af Anders Espersen, 1909. Bemærk, at der står en mand på vindmøllen.

Bisagerggard,Jennum, ejet af Espen Espensen, søn af Anders Espensen, 1945-50.

Bisagergaards Mølle, møllerparret var Maren og Søren Sørensen, ca. 1912.

Det nybyggede alderdomshjem, 1954.

Tilbygning til plejehjemmet.

Den færdige tilbygning til plejehjemmet.

Plejehjemmet, ukendt år.

Tømrermester Niels Madsen Kruses bolig og værksted. Ca. 1952. Ejendommen lå, hvor der nu er butikstorv.

Mads Nielsen Kruse med familie på besøg i Århus, ca. 1948.

Hadsund-Peters sidste tur til Spentrup 22. januar 1969

Spentrup Station 22. januar 1969

Gadeparti ved Spentrup Station ca. 1908.

Spentrup station 1906.

Anna Christensen i Jennum Købmandsforretning, ca. 1983.

Jennum købmandsforretning, ca. 1930.

Den tidligere købmandsforretning i Jennum, 2012.

Spentrup Bank i 1970erne. Banken var en afdeling af Mariager Bank, nu Østjydsk Bank. Banken har bygget nyt domicil, se nedenfor.

I de tidligere banklokaler er der i 2011 damefrisørsalon.

Brugsen i Spentrup i 1970erne.

Brugsens bygninger er revet ned, og noget af Sparekassen Kronjyllands bygning fra 2009 ligger på grunden. Se sparekassens nye domicil nedenfor.

Brugsen i Spentrup i 2011.

Spentrup Sparekasse i 1970erne. Sparekassen blev senere overtaget af Sparekassen Kronjylland, der byggede nyt domicil i 2009. Se nedenfor.

I de tidligere sparekasselokaler er der i 2011 nærbutik.

Spentrup postkontor i 1970erne.

Det tidligere postkontor i 2011. Der er nu postkontor i brugsen. Bygningens anvendelse er ukendt.

Spentrup Elforretning på Skelvej i 1970erne.

Den tidligere elforretning er i 2011 privat beboelse. Elforretningen er flyttet til Stationsvej, men har ikke mere butik.

Jens Erik Kjærs frisørsalon i 1970erne.

Ejendommen rummer i 2011 et revisionsfirma. Jens Erik Kjær har salon på Butikstorvet.

De to fotografier er fra Butikstorvet i Spentrup i 1970erne. Der var døgnkiosk, slagter, tøjforretning og grillbar.

Således ser den samme bygning ud i september 2011. De fire forretninger ovenfor er væk. Slagteren lukkede i sommeren 2011. Herefter er der en frisørsalon og et pizzaria, og slagterbutikken står tom.

Kiosk på Bindeleddet i 1970erne.

I 2011 har en massør klinik i bygningen.

Stationsvej 9 i 1963 med manufakturforretning.

I 1970erne var der møbelforretning i ejendommen.

I 2011 er det en privat beboelse.

Tøjforretning i Stationsvej 11 i 1970erne.

Privat beboelse i Stationsvej 11 i 2011.

Købmandsbutikken på Stationsvej, formentlig 1930-erne.

E.G. Mogensens købmandsbutik i 1970erne.

Købmandsbutikken lukkede i 1990erne. Nuværende anvendelse er ukendt.

Stationsvej 1977.

Mekanikerværksted på Jennumvej i 1970erne. Der var tillige benzintank.

Mekanikerværkstedet eksisterer fortsat i 2011, men benzintanken er lukket, da vejen nu er en blind vej.

Spentrup Kro i 1970erne.

Spentrup Kro, ca. 1990.

Kroen er revet ned i 2011 efter at have stået tom i et par år. Der skal bygges boliger på grunden.

Spentrup Bageri i 1970erne.

Der er fortsat bageri samme sted i 2011.

Marinus Bager ved Spentrup Bageris varebil, ukendt år.

Spentrup Bageris brødkusk Chr. Steijg, ca. 1925.

Vi har fået oplyst, at foto er fra ca. 1925, og at personen yderst til venstre er er bagersvend Hans Jepsen.

Bagerfamilien, ca. 1915.

Spentrup Bageri med bagermester J. P. Thomsen og hustru Kristiane. Foto fra ca. 1910. Bageriet oprettet ca. 1909, forinden var der karetmagerværksted i ejendommen.

Det oprindelige fattighus, der senere blev købmandsforretning, se artiklen nedenfor.

Fattighuset som høkerbutik, ukendt år, men formentlig 1920erne eller 1930erne.

Fattighuset nu privat beboelse, 2008.

"Kirkebyen" Spentrup set fra luften ca. 1960-62.

Spentrup set fra luften 1972.

Spentrup set fra luften 1984.

Spentrup set fra luften 2009 - der er sket en udvikling i de 50 år.

Blichersvej i 1974.

"Hadsund-Peter" ca. 1966.

Mergelgaarden med familien Søndberg, ca. 1905.

Pigemøde i Spentrup præstegård 1910.

Ukendt år, men formentlig før 1920.

Bane Allé 5 med vognmand Chr. Jensens børn Peter og Valborg, ca. 1930.

Se artiklen om dyrlæge Albert Iversen nedenfor.

Dyssehøjvej 13, Jennum med Marie, 1920-erne.

Jennum smedje - ukendt år.

Sølvbrudeparret, murermester Niels Jensen Bech og hustru Kirsten Bech, Hastrup, ca. 1900.

Murersvende i Hastrup på vej til arbejde, ukendt år.

Ægteparret Ulrichsen,  Dyssehøjvej 34, Jennum - fotograferet til deres sølvbryllup sammen med deres 13 børn - navneliste findes på lokalarkivet.

Hastrup købmandsforretning ca. 1951.

Doktor Allé 1973.

Blicherskolens indvielse i 1968. Det er borgmester Ejnar Olsen på talerstolen.

Rejsegilde på udvidelse af Blicherskolen 1973.

Sparekassen Kronjyllands nybygning på Stationsvej 2009.

Spentrup Central med Karen Christensen, centralbestyrer Ole Christensen, hans hustru Andersine og barn Agnes, 1910.

Lærer Blichfeldt,

der virkede i Spentrup i 44 år,

fra 1876 til 1920.

Stationsvej, ukendt år.

Stationsvej 1908. Til venstre karetmagerværkstedet, der året efter blev indrettet til det bageri, der stadig ligger på samme sted.

Stationsvej 2010.

 

Se flere fotos fra Spentrup via dette link.


Andre arkivalier

Spentrup-Gassum Foderstof, protokol

Jennum Privatskole, protokol

Spentrup Landarbejderforening, 2 protokoller

Spentrup Lokalforening, protokol og statusbog

Spentrup Læseforening, protokol

Spentrup skoleprotokol 1863-1878

Spentrup skoleprotokoller

Spentrup-Gassum Sygekasse, protokol 1885-96

Spentrup Borgerforenings byfester 1984-93

Spentrup Hotel, protokol

Spentrup Husmoderforening, protokol

Spentrup Kloakselskab, forhandlingsprotokol

Spentrup Pensionistforening, 7 protokoller

Tømrermester P. Harry Frandsen, arbejdstegninger o. lign.

Købmand Niels Jensen, protokol

Spentrup-Gassum Pastorat, 3 regnskabsbøger 1911-57

Spentrup-Gassum, Mark og vejfred og hegnssyn, protokol

Spentruphallen, protokol

Jens Kristian Jensen, Hastrup, æske nr. 61

Spentrup-Gassum Hjemmesygepleje, æske nr. 246

Slagter Yde, Jennum, æske nr. 48

Spentrup, æske nr. 137

Spentrup Børnehave, æske nr. 157

Spentrup Jernbane, æske nr. 158

Spentrup Kirke, æske nr. 153

Spentrup Kro, æske nr. 13

Spentrup Mejeri, æske nr. 114

Spentrup Skole, æske nr. 16

Spentrup Ældrecenter, æske nr. 160

Spentrup, Blicherskolen, æske nr. 136

Lars Kristensen, Spentrup Plejehjem, æske nr. 34

Malvinas Hus, æske nr. 159

Niels Mogensen Klith, æske nr. 74

Pastor H.P. Christensen,æske nr. 12

Spentrup-Gassum Kontrolforening, æske nr. 42

Spentruphallen, æske nr. 6, 16, 69, 83, 87, 95

Steen Blichers Plantage, æske nr. 197

Steen Steensen Blicher, æske nr. 102