Spentrup 3

Rolighedsvej 17 A

Asferg

8990 Fårup


Tlf. 86 42 57 37


Åbent hver torsdag

13:00 - 17:30


E-mail:

lokalarkivpurhus@

gmail.com
OBS! Vi er altid interesseret i at modtage gamle fotografier, papirer og gode historier.Copyright© 2008

Purhus Lokalarkiv


Opdateret 22.02.2020

 Spentrup

Gamle og nye fotos fra Spentrup, side 2

Kirkeladen, set fra bagsiden, ukendt år.

Kirkeladen blev nedrevet i 1908 eller 1909.

Katrinesminde, 2011.

Konfirmandhold 1936, navneliste på lokalarkivet.

Konfirmander efteråret 1936 med pastor H. P. Christensen.

Konfirmander 1944 med provst Exner, Hald. Pastor H. P. Christensen var sygemeldt.

Sognefoged Klits gård i 1927.

Indvielse af tennisbaner ved Spentruphallen.

Opførelse af klubhus, 1979.

Johanne Bedsted med familie, ukendt år.

Kresten Carlsens gård, ukendt år.

Marie og Kresten Carlsen og deres børn.

Klaus Frisman, der var præst og senere provst i Spentrup i 44 år, 1972 - 2016.

Den tidligere mølle i Spentrup.

Den tidligere købmandsforretning i Hastrup.

Stationsforstander Chr. Christensen og hustru, ukendt år.

Syrenvej 13 i 2008.

Byfest med Birthe Kjær, 1977.

Foto fra Signe og Emil Madsens familiealbum,

taget 1930-60.

Nørkleklubben på Spentrup Plejehjem, 1986.

Svaner ved rensningsanlægget, ukendt år.

Skalhøjvej 5, 1940.

Døtre fra Dyssehøjgaard, 1910.

Svømmeklubben, der vandt mange præmier i 1980-erne.

Lægeboligen, 1971.

Stationsvej 12 i 1930-erne.

Østjydsk Bank, ukendt årstal.

Østjydsk Bank i 2008.

Sadelmager A. Madsens hus, senere kendt som Malvinas Hus, ukendt år.

Malvinas Hus 1939, fotograferet af sognepræst H.P. Christensen.

 

Malvinas Hus 2004 - der er ikke meget tilbage af det oprindelige hus, jævnfør fotografierne ovenfor.

 

  

Stationsvej, 1895.

  

Stationsvej, ukendt år.

Præstegården, kirken og Malvinas Hus før 1906.

  

Stationsvej og præstegårdens udbygninger 1895.

Stationsvej, 2008.

Enkesædet til Præstegården, Thomassine og Jørgen Pedersen med børnene Karoline og Peter, ukendt år.

Jørgen Pedersen                                                              Thomassine Pedersen, født Jensen

Gymnastikafslutning, 1977.

Opførelse af Spentruphallen i foråret 1980.

Præstegården udbygninger før 1905.

Præstegården, ca. 1914.

 

 

Præstegården ca. 1959.

Sammenkomst for ældre i præstegårdshaven, 1968.

Præstegården 2008.

Prædikestolen, ukendt år.

"Tordenskjold" i Spentrup kirke.

Kirkens indre, før der kom elektrisk lys.

Kirkens indre, efter at der kom elektrisk lys.

Spentrup kirke 2008.

Sognepræst H.P. Christensen tog i årene 1932 - 1952 en del fotografier i Spentrup. Her vises et udpluk:

Pastor Christensens børn, Johannes, Jørgen og Else, 1937.

Storkepar på præstegården, 1937.

Gassum kirke 1938.

Udsigt fra kirketårnet, fotogrtaferet af sognepræst H.P. Christensen, 1938.

Børn ved dammen, 1938 eller 1939.

Vestlængen i præstegården, 1939.

Vestlængen i præstegården efter branden i 1941.

Gudstjeneste i Spentrup kirke søndag den 6. maj 1945.

Gassum kirke 1947.

Ombygning af præstegården 1950.