Kousted

Beretninger fra Kousted kan ses via dette link.

Gamle og nye fotos fra Kousted

Maren og Anders Christensen, Aagaard, ukendt år.

Lærer ved Kousted skole Ole Borch Christensen og hustru Emilie Christensen f. Rosborg,

ukendt årr

Emilie og Johanne, ca. 1912

Sigurd Bager Høeg Pedersen

og Inger Frandsen,

ukendt år.

Dilettant i Kousted med blandt andet Alfred Jensen og Ole Borch, ukendt år.

Tove og Franz Andersen, Hovedvejen 3,

ca. 1940.

Marie og Niels Nielsen, Kærgaard, Tinghøjvej, ukendt år.

"Stampen Sønner", navneliste på Lokalarkivet, 1900.

Tavle over præster, kirker og præstegård i Kousted/Råsted pastorat, formentlig fra 1930-erne.

                                Mette Catrine Sørensen og Søren Snedker Sørensen, Dalsgaard, ukendt år.

Brudeparret Johanne Høeg Pedersen og Kristian Eriksen, ukendt år.

Clara Bager, født 12.02.1897, og Laurits Høeg Pedersen, født 30.07.1891, viet 30.10.1918.

Clara og Laurits Høeg Pedersen, Vindingholm, ukendt år.

Mariane Høeg Pedersen, 1864 - 1929, ca. 1910.

Fra højre: Viggo Jensen, Vagner Jensen, Sigismund Jensen og deres far Marius Jensen, Kåthedevej, ukendt år.

Skrædder Marinus Jensen og hustru, Laurine, begge født i 1884, foto ukendt år.

Skrædder Marinus Jensens hus, Sognevej 13, ukendt år.

Kousted i 1956. Navneliste på Lokalarkivet.

Kirkeladen, personerne og årstallet er ukendt.

Børnene på Vindingbolm, Søren, Sigurd og Johanne Bager Høeg Pedersen, ukendt år.

Kousted Boldklubs førstehold med reserver, 1923.

Dilettant i Præstegården i pastor Haases tid, ca. 1910.

Dilettant i Kousted Præstegård, før 1917.

Tvillingesøstrene Johanne og Emilie Christensen, Mosegård, 1981.

Konfirmander i Kousted, ukendt år.

Frederik, Maren, Line og Kirstine Munkholm, Terp, ca. 1910.

Maren Frederiksen, sønnen Søren Frederiksen, bilde- og tækkemand, hustruen Madsine og datteren Ingeborg, Terp, ca. 1920.

Peder Nielsen, Granly, Terp, ukendt år.

Severine Karlsens 80-års fødselsdag.

Ringridning, 1999.

Vindingholmvej 2, ca. 1950

Kirstinelyst, ca. 1930.

Kousted før 1917.

Koustedgaards have med bl.a. Sofie, Mikkel og

Anne marie Therkildsen, ukendt år.

Fogedgården, ukendt år.

Inger holder fødselsdag, ukendt år.

Boldklubben, ukendt år.

Søren Frederiksen, Terp, barn ukendt.

Den gamle smedje, ukendt år.

Peter Th. Pedersen med to kusiner, ukendt år.

Familien Karoline og Simon Laursen, Terp, ukendt år.

Koustedgaard, ukendt år.

Vognmand Axel Svendsens børn Else, Tage, Aage og dåbsbarnet Niels, den 2. maj 1948.

Jetsmark med Anna og Anders Andersen, ukendt år.

Jetsmark, luftfoto 1930 -40.

Annie holder fødselsdag i Kousted præstegård 1909.

Pastor Haase (i vinduet) og pastorinden (i haven) i Kousted Præstegård 1912.

Pastor Haase i sit studereværelse, 1919.

Høstbillede fra Dalsgaard, ukendt år.

Præstegården i Kousted 25.08.1929. Personerne er ukendte, muligvis et konfirmandhold.

Autoværksted og benzintank "Granly" i Terp, 12.07.1935.

Fra bogen "Danske Gaarde" 1908. Gården var fra 1881 ejet af N.S. Bonde.

Ringridning i 1920erne.

Bryllupsbillede af Minna og Lars Foged, Fogedgaarden, ca.1920.

Bryllup på Fogedgarden, brudeparret er formentlig Jensine Foged og Christian Ibsen, gift i 1901.

Georgine (1867 - 1949),

Jensine (1873 - 1954) og Maren (1871 - 1955)

Georgine blev senere gift med Jens Larsen Foged på Fogedgaarden.

Jensine blev gift med Christian Ibsen

(se fotoet ovenfor), Maren med gift med Anton Marius Nielsen, der overtog Marens fødegård.

Marinus Jensen og Herdis Jensen, 15. november 1942.

Oversvømmelse i Terp i 1940erne.

Gymnastikhold ca. 1928.

Gymnastikhold 1938. Delvis navneliste på Lokalarkivet.

Konfirmander 1936-37 med pastor Kyst og hans 2 døtre.

Konfirmander 1940.

Klara og Per Bugge Vegger, Veggerslund,

med sønnerne Søren og Anders Christian,

ukendt år.

Det nybyggede Jokan, ca. 1968.

Orkestret "Knap så rask" Valborg aften 2009.

Tove og Frans Andersen, Hovedvejen 3, Terp.

Barnedåb ca. 1940.

Toftebo, ukendt år.

Toftebo, Vindingholmvej 2, senest ejet af Johanne Christensen, tidligere ejet af Hans Christensen.

1882 - 1974.

Hans Christensen, sognefoged og sognerådsformand,       Mariane Christensen, 1884 - 1966.

døtre af sognefoged og sognerådsformand Hans Christensen, ca. 1915.


Tvillingesøstrene Emilie og Johanne Christensen,

Tvillingesøstrene Emilie og Johanne Christensen, men hvem er hvem? Ca. 1931.

Karen og Bernhard Møller ved deres vielse i 1941.

Han døde i 2011, 98 år gammel.

Karen og Bernhard Møllers hjem, Sognevejen 26, Kousted, ukendt år.

Bernhard Møller (til venstre i bageste række) sammen sine forældre og sine 6 søskende, ukendt år.

Mosegaard, Sognevej. Sognefoged Hans Christensens ejendom. Ukendt år, men det er før mejetærskerens tid.

Laura og P. Nielsen "Granly" i Terp, ca. 1910.

Julie fra Granly, ca. 1935.

Fogedgaarden, ukendt år.

Aftægtshuset i tilknytning til Fogedgaarden, ukendt år.

Petrea, Nicoline og Lars Foged fra Fogedgaarden, ca. 1915.

Ungdomsfest på Stampen i 1915 med nogle af Foged-børnene.

Hans Skudstrups ejendom ca. 1922 med datteren Signe, født i 1920.

Kousted Kortklub på udflugt, ca. 1916, navneliste på lokalarkivet.

Partier fra Kousted: Brugsen, smedjen, skolen, Hans Skustrups gård, ukendt år.

Den gamle brugs i 2008.

Skolebygningen i 2008.

Kousted 1981.

Cykelringridning ca. 1930, navneliste på lokalarkivet.

Sognevejen asfalteres, fattighuset i baggrunden, ukendt år.

Jens Larsen Foged 1855 - 1916,

og Georgine Jensen 1868 -1949, Fogedgaarden.

Kousted Smedje, ukendt år.

Indsidder Martin Drejer, født i Hvidding

24/9 1854,

Petrine Drejer, født Pedersen i Asferg

15/4 1854,

viet i Kousted i 1894.

Børnene Frederik Johan, født 1895

og Ane Marie, født 1898.

Fotografiet er taget i 1916.

Karoline og Simon Laursen, ukendt år.

Laurits Nørlem (1857-1934)

Ane Nørlem (1870-1930)

og deres børn

ukendt år.

Laura og Peter Nielsen (Peter Steffen) Granly, Terp, i Oldsmobile 1903, ca. 1910.

Oldsmobile 1903. Føreren er formentlig Peter Nielsen.

Velholdt bindingsværkshus, fotograferet 2004.

Kousted kirke, ukendt år.

Altertavlen i 2004.

Altertavlen fra 1600-tallet.

Kirkens indre, ukendt år.

Familien Anders Christensen, Aagaarden i Kousted, ukendt år.

Roearbejde, ukendt år.

Hulbakgaard, ukendt år.

Nødhjælpsarbejde på banen ca. 1942.

Nødhjælpsarbejde på banen ca. 1942.

Landevejen gennem Terp, efter 1907.

Landevejen (Hobrovej) gennem Råsted og Terp 2012.

Hovedvejen 5 i Terp, ukendt år.

Det tidligere mejeri i Råsted 2012.

Ukendt brudepar, Simon Laursen, Elnegård, er chauffør, ukendt år.

Hans Larsens gård, Elnegård, Terp, med fast tag, ukendt år.

Hans Larsens gård, Elnegård, Terp med stråtag, ukendt år.

Ældre billede af Hans Laursens gård.

Toftehuset, ca 1925 - navneliste på lokalarkivet.

Kousted Brugsforening, ukendt år.

Vindingholm, ukendt år.

Vindingholm set fra luften 1956 (midt i billedet).

Vindingholmvej 7, ejet af Ove G. Mathiassen, ukendt år.

Vindingholmvej 19, ca. 1964. Ejendommen var 1966-1988 ejet af Ove G. Mathiassen.

Præstegårdens dagligstue med familien Kyst, ca. 1941.

Anthon Mathiesen, ca. 1900.                                  Signe Ibsen, ca 1910.

Marie Hjuler, ca. 1900.                                                  Andersine Steensgaard, ca. 1900.

Mikkel Therkelsen med familie, ukendt år.

Præster i Kousted og Råsted 1834 - 1927.

Pastor Haase og frue, 1910 -1925.

Familien pastor Haase med sønnen Ove og datteren Anni ved præsteparrets sølvbryllup i 1918.

Mekaniker Jens Juel Nielsen, Granly, Terp, ukendt år.

Karoline Flade, Laurbjerg - ukendt år.

Ukendt år.

Kousted kirke og kirkelade 1907.

Kirkeladen i Kousted omkring 1920-1930.

Kirkeladen, ukendt år.

Terp Mølle 1934.

Terp Mølle, ca. 1935.

Thorvald Madsen, der ejede Terp Mølle 1932-1938, samt formentlig hans hustru Dorothea og en ukendt pige.

Terp Mølle ca. 1956.

Terp Mølle nedbrænder, 1958.

Emilie er ikke født Roslyng, som det er anført i teksten. Hendes pigenavn var Rosborg.

Bagerst Wilhelm Grell, Anders Christensen og Hans Christensen, forrest Magnus Grell og Michael Grell, 17. juli 1918.

Kousted Præstegård, ukendt årstal.

Kousted Præstegård 2008, nu privat beboelse, se nedenfor.

 

Ørrildvej 54 2008.

Sognevej 38, Terp 2008.

Kousted kirke 2008.