Ålum

Rolighedsvej 17 A

Asferg

8990 Fårup


Tlf. 86 42 57 37


Åbent hver torsdag

13:00 - 17:30


E-mail:

lokalarkivpurhus@

gmail.com
OBS! Vi er altid interesseret i at modtage gamle fotografier, papirer og gode historier.Copyright© 2008

Purhus Lokalarkiv


Opdateret 22.02.2020

 Ålum

Dataoversigt  Ålum

Kirkebøger

1685 – 1891 i kopi og mikrofilm

Fødte Ålum 1814 – 1935

Dødsfald i Ålum 1960 – 1970      Laugesens afskrifter

Til-og afgangsliste

1949 – 56

Folketælling

I kopi: 1787 – 1801 – 1845

Som filmrulle: 1834 – 1911

Som mikrofilm: 1916 og 1921

Folketællingen 1901: navneregister for alle sogne over familieoverhovedet.

Gårdhistorie

Laugesens beskrivelse af matriklerne i Bjerregrav, Ålum, Venning, Gjandrup og Svinding.

3 håndskrevne bøger samt Nygårds afskrifter af matriklerne

Erindringer og slægtsbøger

Laugesens og pastor Jensens byhistorie

Anne Marie Kjær: Ålum byhistorie

Hjulmand – slægtshistorie - Grønagergaard - hængemappe

Rasmus Nielsen – bl. a. om Bjerregrav Station

Anton Petersen – efterkommere

Alberta Christensen – jordemoder – erindringer

Slægtsbog over slægterne Boe og Olesen, se nedenfor

Slægtsbog over slægten Boe, se nedenfor

Gjandrup - fra herresæde til husmandsbrug, se nedenfor

Slægten Laurberg, se nedenfor

Beretningen om Peder Christian Pedersen, se nedenfor

Elenius Bach, erindringer, æske nr. 47

Skovfoged Niels Bach, Venning, stamtavle

Marius Nielsen, slægtsregister

Marius Nielsen, erindringer fra Ålum

Pastor J.A. Jensen, gårdhistorie, matr. fra byerne Ålum og Svinding

Christian Holger Poulsen, Gjandrup, erindringer fra barndom

Christian Holger Poulsen, Gjandrup, erindringer ca. 1930

Niels Sørensen, Gjandrup, efterslægt fra 1837

Slægtsbog for Bech/Bach i Volstrup, se nedenfor

Lydbånd og CD

Bånd:

Agnete Nielsen, Ålum                                                      

Peter Otkjær, Ålum

”Skalle Laust” og ”Messing Jens”

Skeelernes Kapel

Møller i Fussingø

Hans Simonsen, Ålum

Chr. Nygård

Skovrider Elmquist

Laust Skovfoged Bach (diskette)

CD

Karen Brøndum, Mikkelsgilde i Ålum

Marie Ulberg, Ålum

Andre arkivalier

Bjerregrav-Ålum beskrivelse

Bjerregrav-Ålum, til- og afgangsliste 1949-56

Bogsamling i Ålum

Fryseprotokol Ålum og Venning

Skoleprotokoller, Ålum og Venning

Svinding Brugsforening, protokol

Svinding Købmandshandel, protokol

Svinding, optegnelse over alle matrikler

Bjerregrav-Ålum Sygekasse, protokol

Sønderjysk Forening i Ålum, kassebog og forhandlingsprotokol

Udskiftning i Gjandrup Enge

Købmand Hvid, Venning, kassebog 1946-64

Regnskabsbog over musik til fester i Venning 1927-53

Ålum Beboerforening, regnskabsbog samt ringbind med papirer

Ålum Brugsforening, protokol

Ålum Gymnastikforening, protokol

Ålum Husmoderforening, protokol

Ålum Kirke, elevarbejder af 4 arkitektelever

Ålum Købmandsforretning, protokol

Ålum sogns Ungdoms- og Foredragsforening, protokol

Sadelmager Jens Bach

Ålumbogen, Anne Marie Kjærs optegnelser, 3 bind

Bjerregrav-Ålum, vurderingsmateriale, æske nr. 72

Bjerregrav-Ålum Fattiggård, æske nr. 192

FDF og FDP, Bjerregrav og Ålum, æske nr. 18

Gjandrup, æske nr. 190

Poul Moustsen, Gjandrup, æske nr. 65

Svinding, æske nr. 189

Svinding Brugs, likvidation, æske nr. 8

Svinding Vandværk, æske nr. 29

Ålum, æske nr. 187

Ålum Borgerforening, æske nr. 105

Ålum Kirke, æske nr. 154

Ålum Mejeri, æske nr. 107

Ålum Vandværk, æske nr. 104

Voldstrupgård, æske nr. 66

Ålum-Bjerregrav Skolebyggeri, æske nr. 238

Vil du se skolefotografier fra Ålum sogn, så klik her.

Beretninger fra Ålum kan ses via dette link

Gamle og nye fotos fra Ålum

Ca. 1900.

Parti fra ca. 1909.

Det nu nedrevne Volstruphus, fotograferet i 1962.

Mette Marie Pedersdatter, gift Hvid, født i 1846, død i 1926.

Smedehuset, ca. 1930

Katrine Jacobsen og Peder Jacobsen Hvid, født 27.04.1869.

Fussingøvej 8, ukendt år.

Gammel Viborgvej 378, ukendt år.

Søren Laugesens hus, Landemærket 1, 1930.

Vester Vellingvej 8, ukendt år.

Vester Vellingvej 118, ukendt år.

Martine og Karl Møllers ejendom, Høvejen 1, Svinding, ukendt år.

Martha og Aksel Andersens bryllup, ukendt år.

Gymnastikhold med Marius Christensen som leder, ukendt år.

Smed Rasmus Laugesen, Svinding.

Skovfoged Hans Pedersen.

Frederikke Madsen, Maardalshus (født 1899) med sine børn, Frederik, Mads, Niels Hedin, Anna, Johanne og Helene.

E. Friederich Christian Kann, 1806 - 1866,

skovrider på Fussingø 1843 - 1866.

Karl Hansens gård, Høvejen 7 i Svinding, ukendt år.

Johan Clausens hus, Høvejen 9 i Svinding, ukendt år.

Den gamle Smedegaard i Dalen. Gården brændte den 2. oktober 1939.

Stenagergaard, Gl. Viborgvej 429, ca. 1917. Navneliste på Lokalarkivet.

Anders Jacobsen Hvid og Mette Marie Pedersdatter med børnene

Jacob f. 1874, Peder f. 1880,

Bodil Marie f. 1888, fotograferet ca. 1892.

Landsbyen Aalum, før 1924.

Familien Klausen, Sct. Kjeldsgaard,

Sissel og Niels Klausen med børnene

Kausmine og Klaus, ukendt år.

Lundalsbo, Gl. Viborgvej, skovfoged Anders Madsen, Frederikke og Frederik. Ukendt år.

Lærer Sørensens børn Emil f. 1914, Hans f. 1917

og Asta f. 1916, ca. 1918.

Haldagergaard, Gl. Viborgvej 378, det gamle stuehus, 1937.

Blikkenslager Peter Nielsen og Ane Marie, ca. 1920.

Svinding Brugsforening, åbnet 1915, brændt 1935, genopført. Brugsen ophørte i 1976, og bygningerne brændte i 1986.

Parti fra Ålum med Preben Frobergs hus i baggrunden, ukendt år.

Kirsten og Niels Peder Pedersen med børn og børnebørn, ukendt år.

Nørreådalen med udsigt til Ålum, ukendt år.

Restaurant Bloksbjerg, ukendt år.

Restaurant Bloksbjerg, ukendt år.

Loppemarked i Ålum Forsamlingshus, 1983.

Ålum Forsamlingshus, bygget 1923, ukendt år.

Legestue i Svinding med Lisbeth Rasmussen, ukendt år.

Søholmegård i Svinding 1983.

Martha og Aksel Andersens bryllup den 25. juli 1939.

Skovfogedboligen "Maardalshus", 1938.

Der plukkes hindbær af bl. a. Karl Halkjær og hans hustru Marie. Ukendt år.

Oversvømmelse i foråret 1994.

Gl. Viborgvej 307, Gjandrup, tilhørende Poul Beck, ukendt år.

Laust og Grete Skovfoged Bach med børn, ukendt år.

Johanne og Christen Hougaard, Fussingøvej 18, ukendt år.

Mette Kirstine Thomassen f. Nielsen, 1868-1967, og Peder Thomassen (Louring), 1843-1928, fotograferet ca. 1900.

Gl. Viborgvej 321. Tidligere lå gården nederst i Venning by, men den brændte i 1927.

Byrådsmedlem Preben Nielsen ved indvielsen af Smedehuset.

Luftfoto af Haldagergaard, 1949.

Skovrider Elmquist taler ved åbningen af Naturbørnehaven i Fussingø.

Festligt indslag ved åbningen af Naturbørnehaven i Fussingø.

Luftfoto af Gl. Viborgvej 359, ca. 1960.

Gl. Viborgvej 359, 1995.

Foran Jens Eriksens hus i Gjandrup, ca. 1944. Navneliste på Lokalarkivet.

Loppemarked i Ålum gl. mejeri 1984/85. Ingelise Terkelsen, Karen Nielsen og Mette Jensen.

Jensine Bernhardt Nielsen, muligvis med sine børn. Ukendt år.

Sportspladsen i Ålum, ca. 1946. Navneliste på Lokalarkivet.

Emilie og Jens Christiansen med deres børn. Ukendt år.

Fra restaureringen af krypten under kirkens kor, ca. 1950.

Mary Christensen med mand og børn. Ukendt år.

Brudeparret Niels Christensen Søegaard og Mary Pedersen, Volstrup, 1944.

Svinding i 1970erne.

Borgmester Einar Olsen på besøg i Svinding i 1970erne.

Svinding i 1970erne.

Svinding i 1970erne.

Frysehuset i Venning. I 2000 var det fortsat i brug.

Smedien i Svinding, Søholmene 4, 1928.

Christen Christensen og Johanne Christines guldbryllup i 1947.

Navneliste på lokalarkivet.

Første anlæg af Aalumvejen (Nørreaavej), 1904, navneliste på lokalarkivet.

Karen Kjeldsen, Venning,  1920. Karlen er Kristen Kjeldsen (hendes bror). Pigen er Anne Larsen.

Kibækhus i Gjandrup, Gl. Viborgvej 316.

Kresten Nielsen Søgaard med familie, ca. 1888.

Ida og Jens Lang 1916.

Landemærket 1, ukendt år.

Ålum mejeri efter 1963.

Det privatejede mejeri i Ålum, der blev opført efter en brand i 1963. Fotoet er fra 1993.

Jacob Hvids børn, Georg, Ejnar og Erna, ukendt år.

Den ny Volstrupgård 1941.

Delvis navneliste på lokalarkivet.

Juditte Olsen ca. 1935. Hun er nr. 2 fra venstre.

Juditte Olsen og hendes mand, Svinding, ukendt år.

Sessionshold 1948.

Rutebilejer Peter Chr. Petersen, der i 1923 købte ruten Randers -Løvskal - Viborg.

Konfirmander fra Ålum og Bjerregrav 1924. Navneliste på Lokalarkivet.

Konfirmation i Ålum den 5. oktober 1930. Navneliste på Lokalarkivet.

Voldstrupvej 16. Ukendt år.

Ålumborgere på udflugt, ukendt år. Navneliste på lokalarkivet.

Sine og Rasmus Rasmussen (Rasmus Gartner). Huset lå Vester Vellingvej 20. Det er nedrevet for længe siden.

Partier fra Ålum. Ukendt år.

Jens Christian Laurbergs hus, Fussingøvej 10. Ukendt år.

Det tidligere smedehus.

Ved Ålum kirke ca. 1935 -40.

Grønagergaard, Fussingøvej 20, udflyttet 1795.

Købmandsforretningen i Svinding. Oprettet af købmand S. M. Pedersen ca. 1883. Han drev den til 1925.

Arkivet har en del fotos af familien Laurberg med tilhørende slægtsbeskrivelse.

Nørreådalen - ukendt år.

Gymnastikpiger 1928 - navneliste findes på lokalarkivet.

Bryllupsfest, ukendt år.

Smedehuset og posten, ukendt år.

Ejendommen Kodam, Gl. Viborgvej. Fotoet er taget i 1955.

Skovfogedparret Frederikke og Anders Madsen,

Mårdalshus, ukendt år.

Alfred Rasmussen, født ca. 1865.

Rejste i 1890 til Amerika, hvor han døde (skudt).

Kunigunde - datter af Ane Kirstine Laurberg, der var datter af Jens Chr. Laurberg. Kunigunde var gift med Frands Holm, lærer i Klakring. De blev gift d. 27/5 1893.

Ålums ældste hus, Dalen 12. Billedet er taget ca. 1987.

Ålum købmandsforretning, ukendt år.

Brugsen i Ålum på postkort ca. 1913.

Brugsen i Ålum 2008.

De to runesten

ved Ålum kirke.

Præster og skolelærere i Ålum sogn.

De to runesten ved Ålum kirke.

Ålum kirkes indre, ukendt år.

Ålum kirke 2008.