Skolefotografier fra Ålum

Svinding skole med lærer Christiansen 1911.

Svinding skole 1919.

Svinding skole 1926/27.

Svinding skole 1933.

Svinding skole 1948.

Svinding skole 1957.

Svinding skole 1960/61.

Svinding skole 1961.

Svinding skolebygning 1997.

Venning skole.

Venning skole 1927/28.

Venning skole ca. 1930.

Venning skole 1931, lærer Niels Kristian Sørensen, delvis navneliste på lokalarkivet.

Navneliste på lokalarkivet.

Venning skole 1952.

Venning skolebygning 1997.

Venning skolebygning 1997.

Ålum skole.

Ålum skole, ukendt år. Formentlig før 1888.

Ålum skole 1905 med lærer Martin Christensen Kjær.

Ålum skole, ca. 1910.

Ålum skole, ukendt år, delvis navneliste på lokalarkivet.

Ålum skole, 1916.

Ålum skole, 1923-23 med lærer Niels Kristian Sørensen, navneliste på lokalarkivet.

Ålum skole 1947.

Udflugt til København i 1952.

De tre fotografier viser lærerparret Svendsen i 1966 med det sidste hold elever. Angelund Svendsen var lærer i Ålum fra 1928 til skolens nedlæggelse i 1967. Hans kone, Agnes Svendsen, var forskolelærerinde samme sted fra 1956. Fotografierne viser skolestuen med de store vinduer ud mod kirkegården. Den blev anvendt af "den store klasse". "Den bette klasse" blev i en del af tiden undervist i et rum i lærerboligen.

Ålum skole, ukendt år.

Ukendt år.

Den tidligere skolebygning i Ålum, nu privat beboelse, fotografiet er fra 1997.

I Lokalarkivets årsskrift for 2014 kunne læses følgende: