Gassum

Rolighedsvej 17 A

Asferg

8990 Fårup


Tlf. 86 42 57 37


Åbent hver torsdag

13:00 - 17:30


E-mail:

lokalarkivpurhus@

gmail.com
OBS! Vi er altid interesseret i at modtage gamle fotografier, papirer og gode historier.Copyright© 2008

Purhus Lokalarkiv


Opdateret 11.07.2019

 Gassum

Dataoversigt Gassum - Hvidsten - Dyrby

Kirkebøger

I kopi og mikrofilm 1686 – 1891

Folketælling

I kopi: 1787 – 1801 – 1845

Som filmrulle: 1834 – 1911

Som mikrofilm: 1916 og 1921

Folketællingen 1901: navneregister for alle sogne over familieoverhovedet

Spentrup-Gassum sogns fattigkasse

Journal og kopibog 1848 – 1863

Erindringer og slægtsbøger

Christen Nielsen Harbo - Gassum

Christen Skøt Madsen, se nedenfor

Erik Møller – Gassum – bl. a. Lykkegaarden

Christen Bejder - Hvidsten, se nedenfor

Ellen Coff Huld - Hvidsten

Matrikel nr. 4 fra 1700 - Hvidsten, se nedenfor

Jørgen Christian Pedersen - Gassum, se nedenfor

Jens Nielsen Ytte, se nedenfor

Margit og Erling Tobberup – besættelsen og slægtsregister

Jens Peter Dam – Hvidsten Vestergård, dagbog 1898-1901

Niels Peter Andersen – Gassum – erindringer fra 1939

Provst Thomas Møller – Gassum – erindringer fra 1900 - 1930

Randrupslægten – Gassum, matrikler, slægtshistorie

Hvidsten Hovgård – 4 bøger

Brugsuddeler Anders Sommer Andersen, se nedenfor

Blegvadgaarden, slægtshistorie, se nedenfor

Byhistorie

Jørgen Olsen: Om Dyrby, Randrup og Sparrehuse, se nedenfor

Erik Møller, 2006: Min barndoms Egn

Erik Møller, 1999: Fotografier af huse og gårde i Gassum med tilhørende kommentarer

Lydbånd og CD

Peter Vestergaard

Andrew Nielsen

Rigmor Kjær og Peder Skomager

Ejnar Olsen

Hvidsten Kro(2)

Barner Andersen(3)

Andre arkivalier

Dyrby Fællesbrønd, regnskabsbog 1942-61

Købmand K. Schiødte, Dyrby, protokol

Spentrup-Gassum Foderstof, protokol

Gassum Afholdsforening, protokol

Mejeriet Fredensborg, Hvidsten, protokoller

Gassum, skoledagbøger

Gassum, skoleprotokol

Dyrby, skoleprotokol

Hvidsten, skoleprotokol

Spentrup-Gassum Sygekasse, protokol

Spentrup-Gassum pastorat, 3 regnskabsbøger 1911-57

Spentrup-Gassum, mark og vejfred og hegnssyn, protokol

Dyrby Forsamlingshus, æske nr. 168

Dyrbybogen, materialer, æske nr. 230

Gassum by og sogn, æske nr. 161

Gassum Kirke, æske nr. 162

Gassum Skole, æske nr. 15, 163

Lykkegården, æske nr. 164

Hvidsten, æske nr. 165

Hvidsten Kro, æske nr. 68

Hvidsten Skole, æske nr. 14

Hvidsten Vestergård, æske nr. 167,

Arkivalier efter grd. Lars Hansen, æske nr. 207

Ejnar Olsen, æske nr. 27

Hvidsten Hovgård, æske nr. 166

Hvidstengruppen, æske nr. 75

Barner Andersen, Hvidstengruppen, æske nr. 36

Sparrehusene, æske nr. 116

Spentrup-Gassum Kontrolforening, æske nr. 42

Vil du se skolefotografier fra Gassum sogn, så klik her.

Beretninger fra Gassum kan ses via dette link

Gamle og nye fotos fra Gassum

Rigmor Kjær, Hvidsten

med sin yngste søn Jørgen.

Ukendte personer foran skolen.

Præmietyr fra Gassum eller Dyrby til dyrskue i 1925.

To ægtepar fra Dyrby, navneliste på Lokalarkivet, 1925.

Gassum Bageri, 1930.

Familien Chr. Blichfeldt Jørgensen, ukendt år.

Mariagervej 500, Hvidsten.

Søren og Dorthea Christensen og datteren Mary, Balgårdsvej 17.

Ulveholm i Dyrby, ca. 1935.

Udsigt fra kirketårnet, ukendt år.

Dyrby Østergaard før branden i 1934.

Karla Aastrups hus, Dyrbyvej 5, ukendt år.

Vognmand Ludvig Aastrups generatorbil foran kirken, formentligt 1940-45.

Lykkegaard, 1905-10.

Henning Kjær Hansen, Jørgen Kjær Hansen og Mogens Kjær Hansen, sønner af Johan Kjær Hansen, der var medlem af Hvidstengruppen.

Harriet Kjær Hansen, Bodil Kjær Jensen, Poul Kjær Jensen, Else Kjær Hansen og på skødet Dørthe Kjær Jensen. Moderen er Ane Elisabeth, distriktsjordemoder i Bindslev og søster til Maleren Jens Kjær, Hvidsten. Harriet og Else er børn af hendes første ægteskab og søstre til Johan Kjær Hansen.

Folkedansere 1953. Navneliste på Lokalarkivet.

Folkedansere ca. 1962. Navneliste på Lokalarkivet.

Partier fra Gassum, ukendt år. Øverst til venstre ses den gamle købmandsforretning, øverst til højre Nedergårdene.

Nederst til venstre krydset Amtsvejen - Balgårdsvej, hvor nu brugsen ligger. Nederst til højre Amtsvejen nord for kirken.

W. Solbergs ejendom på Randrupvej, ukendt år. Navneliste på Lokalarkivet.

Pløjning på Tossehøj, ca. 1910.

Forsamlingshuset, opført 1838, nedrevet i 2014. Ukendt år.

Nedrivning af forsamlingshuset.

Bakkevej 5 og 6, 1984.

Dyrbygaard, ukendt år.

Anders Nygaard med sit svendestykke 1910.

Indkørslen til Gassumgaard i begyndelsen af 1920erne.

Luftfoto af Gassumgaard, ca 1955.

Foran den gamle smedje i Gassum, ca. 1925.

Konfirmation 1907.

Niels Nygaard, Poul Andersen Guldbæk,

Jens Møller og Jens Kjær.

Konfirmander i Spentrup-Gassum 1949.

Genindvielse af Gassum kirke 1975.

Fra venstre:

Provst Toft, Asferg, pastor Frisman, Spentrup,

Lars Vinter og Ove Hørning fra menighedsrådet,

Provst Leerfeldt, biskop Høirup.

Smededamsvej 1900-1930.

Smededamsvej, 1930.

Fra Johanne Elisabeth Nielsens 75 eller 80 års fødselsdag. Hun blev født 4. august 1873 i Spentrup.

Navneliste på Lokalarkivet.

Asfergvej 19 i Hvidsten, ca. 1933-34.

Mathilde Christensen, Gassum Højgaard, 1868 - 1952.

Ejendommen Asfergvej 16, opført i 1908 eller 1912. 1979.

Husmoderforeningens udflugt til Bulbjerg og Hvalpsund Kro, ca. 1965. Delvis navneliste på Lokalarkivet.

Hvidsten Møllegaard, ca. 1930.

Christian og Ane Dorthea Christensen, Hvidsten Møllegaard, med børn og børnebørn, 1928.

Højgård på Gassum Mark, før 1955.

Tømrermester Christian Christensen, sønnen Regnar og hustruen Dorthea, Dyrby. Ca. 1920. Oplysningerne herom har arkivet fået, efter at fotografiet har været anbragt på hjemmesiden under "Efterlysninger".

Luftfoto af Hvidsten Hovgaard 1965.

Hvidsten Vestergård, der ejedes af Jenny og Alfred Jensen, ca. 1955.

Mogens Andreas Mogensen og Maren Nygaard Christensens 5 børn:

Christen Nygaard, født 1878,

Kresten Mogensen Greve, født 1875,

Peder Lassen Mogensen, født 1872,

Kirstine Marie Mogensen, født 1885,

Dorthe Mogensen, født 1880.

De boede på gården Mariagervej 492a, Hvidsten

Luftfoto af Holmvang, Balgårdsvej 27, ukendt år.

Peter Thorsens børn fra Dyrby, ukendt år.

Balgårdsvej 22. Huset er bygget i 1870. Det brændte ca. 1995 og blev ikke genopført.

Minka Bangs hus, Balgårdsvej 22, ca. 1938.

Hans Andreas Møller og hustru Kirstine Marie, Randrup. Fotografiet er fra ca. 1860-80 og på glasplade.

Hvidstenvej 20. Huset ejedes i 1980-erne af Motorcykelklubben Piraterne. Det brændte ca. 1990 og blev ikke genopført.

Udgravning i forbindelse med forbedring af vejen ved Glovdalen, ukendt år.

Udgravning i forbindelse med forbedring af vejen ved Glovdalen, ukendt år.

Skolekommissionen 1930. Fra venstre Kr. Møller, Gassum, provst Møller, Spentrup, sognerådsformand Søren Christensen, Gassum.

Balgårdsvej 17, sognerådsformand Søren Christensens ejendom, ca. 1920.

Balgårdsvej 17, ca. 1938.

Balggårdsvej 17, ca. 2000.

Balgårdsvej 17 i 2012.

Søren Christensen som soldat i Helsingør, ca. 1905.

Søren og Dorthea Christensen med datteren Mary, Balgårdsvej 17, ca. 1922.

Pigen i midten er Metha Christensen, født 1914 i Gassum og hendes søskende Marie og Lars. De boede på gården lige bag forsamlingshuset. Nu hedder vejen Smededamsvej. Oplysningerne herom har arkivet fået, efter at fotografiet har været anbragt på hjemmesiden under "Efterlysninger".

Dyrby, Kærbymøllevej 82 ukendt år.

Dyrby, Kærbymøllevej 82 efter branden den 2. maj 2011.

Kærbymøllevej 82 i januar 2012.

Kærbymøllevej 82 i 2014.

Hvidsten Møllegård, ukendt år.

Hvidsten Møllegård, ukendt år.

Hvidsten Møllegård 2011.

Bryllupsbillede fra Carlsminde, Hvidsten Mark 4. juni 1899. Brudgommen er Rasmus Andreas Rasmussen, bruden er Mathilde, datter på Carlsminde.

Carlsminde, Hvidsten Mark ca. 1888.

Nyropholm, Balgårde ca. 1922-23, før nyt stuehus blev opført.

Nyropholm, Balgårde ca. 1930 med nyt stuehus. Det gamle er indrettet til hestestald.

Dyrskue i Gassum eller Dyrby ca. 1925.

Maleri af Hvidsten Østergård, der er genopført efter brand i 1923, maleriet er fra ca. 1925.

Hvidsten Østergård i 2012.

Dyrby købmandsforretning, fotografiet er fra før 1917

Dyrby købmandsforretning, Kærbymøllevej 73, købmandsbutik fra før 1917 til 1965, fotografiet er fra 1930-erne.

Købmand Knud Schiødte ca. 1932

Den tidligere købmandsforretning i Dyrby, ca. 1995.

Her lå Dyrby købmandsforretning. Området er nu samlingsplads for byens befolkning.

Tegning fra 1908 af gården matr. nr. 2 Randrup (kirkeruinen ligger på gårdens jord).

Konfirmander fra Gassum og Spentrup 1957, sognepræst H.P. Christensen.

Kærbymøllevej 85 i Dyrby, ukendt år.

Kærbymøllevej 85 i 2012.

Sportsfest 1952 med lærer Alfred Sørensen.

Amtsvejen 1920-25.

Amtsvejen 1945.

Amtsvejen ukendt år.

Amtsvejen, ukendt år.

Amtsvejen 1994.

Amtsvejen 2011.

Krydset Dyrbyvej, Amtsvejen, Balgårdsvej, ukendt år.

Rævbjerggård, Balgårde med familien Fiil Rovsing, fotograferet ca. 1900.

Rævbjerggård, Balgårde bygget ca. 1912, ejer enkefru Anne Katrine Poulsen.

Ejnar Olsen, Hvidsten, borgmester i

Purhus kommune 1970 - 1986,

fotografiet er fra ca. 1971.

Krydset Amtsvejen - Balgårdsvej, hvor senere brugsen blev bygget.

Gassum Brugs ca. 1933.

Gassum Brugs ca 1970.

Gassum Brugs, set fra kirketårnet, 1971.

Gassum Brugs 2010.

Gassum Brugs med Anna Petersen, uddeler Søren Møller og Frida Andreasen, 1919.

Gassum Brugs med uddeler Buus og hans personale efter udvidelsen i 1978.

Kirkeruinen i Randrup under udgravningen, der blev foretaget i 1897.

Hvidsten Mølle ca. 1910. Den ejedes dengang af Espen Yde.

Hvidsten mølle 1920.

Hvidsten Mølle

Fotograferet af Aage Østergaard.

Boretårnet ved Hvidsten 1948.

Boretårnet og møllen i Hvidsten ca. 1950 - fotograferet af Aage Østergaard.

Gassum kirkegård før 1920, Mariana Madsens hus, der blev nedrevet ca. 1922.

Hr. og fru bagermester Olsen, Amtsvejen 25, ca. 1910.

Amtsvejen 25 i 2012.

Hvidsten købmandsforretning, ukendt år.

Den tidligere Hvidsten købmandsforretning 2010.

Dyrbyvej 7, der var ejet af P. Skrædder, som havde været med i krigen 1864. Ukendt år.

Dyrby 2012.

Gassum set fra luften, ca. 1947. Nedergårdene ses midt i den nederste del af fotografiet.

Gassum set fra luften, 1954.

Gassum set fra luften 2009.

Nedergårdene ca. 1910.

Nedergårdene, ukendt år.

Nedergårdene 1938.

Nedergårdene ca. 1947.

Nedergårdene, ukendt år.

Nedergårdene, ca. 1960.

 Nedergårdene 1976.

Nedrivning af tvillingegårdene Nedergårdene 1976.

Gassum Købmandsforretning ca. 1930.

Tidligere købmandsforretning 2008, nu beboelse.

Købmandsbutikken efter branden den 14. marts 2013

Amtsvejen 8 i Gassum, ca. 1923.

Amtsvejen 8 i Gassum 2008.

Graver Egon Jespersen på Gassum kirkes tårn i 1971.

Gassum kirke, før der kom elektrisk lys, ukendt år.

Altertavlen, ukendt år.

Gassum kirke i 1994.

Gassum kirke 2008.