Nørbæk

Vil du se skolefotografier fra Nørbæk sogn, så klik her.Beretninger fra Nørbæk kan ses via dette link.

Gamle og nye fotos fra Nørbæk

Konfirmander 2002. Navne på Lokalarkivet.

Konfirmander 2001. Navne på Lokalarkivet.

Konfirmander 2000. Navne på Lokalarkivet.

Konfirmand 1998. Navn på Lokalarkivet.

Konfirmander 1995. Navne på Lokalarkivet.

Konfirmander 1994. Navne på Lokalarkivet.

Konfirmander 1990. Navne på Lokalarkivet.

Konfirmander 1971.

Konfirmander 1964.

Konfirmander 1961.

Fastelavnsfest 22. feburar 1998.

Adelgade 2, 2006.

Hviddingvej 2, 1998.

Renovering af præstegården i 2002.

Vinterfoto fra 1997.

Præstegårdsforpagter Hans Ibsen, hans hustru Johanne, og deres tre børn, Johan, Ellen og Svend, 1935.

Købmand Anne Margrethe Christensen, 1955.

Meta Kirstine Pedersen Udengaard, født 14. november 1890  August Kristian Pedersen, født 1. august 1893. Ca. 1920.

Prisuddeling ved 4H. Drengen er Karsten Thor Christensen, født i 1957, død i 1989.

Salgsbjerggaard. Else Marie Sørensen, Chr. Christensen Vestergaard og Chr. Hevig Vestergaard, ca. 1900.

Stuehuset blev nedrevet i 1913.

Aage Georg Dahl, sognepræst i Nørbæk-Sønderbæk-Læsten 1918-21.

Handestvej 5 og 10, ca. 1950

Østerkæret 2 og 4, Nørbæk, ukendt år.

Ane Magrethe Sørensen, født 3. november 1910, ukendt år.

Skolepiger, ukendt år.

Købmand Christen Christensen, hustruen Mette Lene og sønnen Morten, 1920.

Niels og Nielsine Steensgaard med deres 8 børn, ca. 1870-80.

Adelgade 2, ukendt år.

Ejnar og Marie Laursen med familie, ca. 1950.

Fårupvej 7.

Luciaoptog, ca. 1998.

Hviddingvej 6.

.Forstanderparret på efterskolen, Gunvor Fink Møller og Poul Anker Møller, ca. 1994.

Nielsine og Niels Villadsen,Nørbæk Brødudslag, 1966.

Nete Fisker, Læstenvej 8.

Østerkæret 2, ca. 1998.

Sidsel og N.P. Mouritsen, ukendt år.

Salgsbjerggaard, 1937.

Aage Christensen med hustru og børn, Skovagervej 13.

Meta og August Pedersens sølvbryllup i 1943. Navneliste på Lokalarkivet.

Postkort fra Nørbæk ca. 1909.

Tørvegravning i 1945. Personerne er fra venstre Jens Mostrup fra Harridslev, Erik Pedersen, og Otto Lund og Chr. Eriksen, alle fra Nørbæk.

Arne Fisker på selvbinder, 1945.

Fodboldhold, der slog Fårup ved byfesten i 1960, navneliste på lokalarkivet.

Pastor Vilhelm Hansen med familie og hund, 1970.

Forsamlingshuset, opført i 1905.

Serveringshold i forsamlingshuset, 1949.

Pastor Grann og frue ved det nye orgel i 1970-erne.

Læstenvej 5, tilhørende Kristian Sørensen, fotoet er fra før 1941.

Alma, Lilly og Niels Sørensen, ca. 1921.

Arne Fisker med mælkevognen i Adelgade, ukendt år.

Anton og Kristian Sørensen, 1927.

Lærer Søren Morits Svendsen, hans kone Nielsine, f. Pedersen, og sønnen Eigil.

Jens Nielsen og Dorthe Marie Schougaard, 1903.

Familien Ibsen, ukendt år. Navneliste på lokalarkivet.

Peder Christian Nielsen og hustru Ane Marie, født Bondgaard.

De var præstegårdsforpagtere i Nørbæk fra 1901 til 1913.

Fotoet er taget ved hans 90 års fødselsdag 5. januar 1943.

Præstegårdsforpagter Hans Ibsen og Johanne, f. Kjeldsen. Børnene er Johan, Ellen og Svend, 1935.

Børn af Jens Smed Andersen (1858 - 1945) og Maren, f. Mikkelsen (1871 - 1931), ca. 1908.

Kristian, Hanne, Jan og Britta Fisker, 1963.

Session 1917. Navneliste på lokalarkivet.

Østerkæret 27, ukendt år.

Else Marie og Jens Ove Andersen, Skovagervej 18, de flyttede i 1930 til Østerkæret.

Ejner og Marie Laursen, Halvor og Ingrid, ukendt år.

Aase Nielsen og Birgith Fisher, 1946.

Karen Marie og Søren Holm med 4 sønner, Nørbæk Tømrerforretning, Fårupvej 4, ukendt år.

Postkort med roehakkere, ukendt år.

Håndboldpiger, ca. 1943-46.

Håndboldherrer, ca. 1943-46.

Pastor August With og hans hustru Elisabeth med deres datter, ca. 1900.

Provst Han Christian Erichsen og hans hustru Ella, ca. 1955.

Provst Erichsen, ukendt år.

Emneuge på Nørbæk Efterskole, 1984.

Handestvej 7, ukendt år.

Gårdejer Knud Andersen Bondegaard,

født i Nørbæk i 1834, død samme sted 1897,

ejer af gården Bondegaard.

Købmand Christen Christensen og hustru Mette Lem Nielsen, født Rytter. Manden i døren er kommis'en. Købmandsforretningen Fårupvej 2. Ukendt år.

Købmandsforretningen Fårupvej 2, 1930erne.

Nørbæk Købmandsforretning i 1962. Hustruen Hilda og veninden Edith.

Nørbæk Købmandsforretning, ukendt år. Den er opført i 1889, og den lukkede i 1999.

Den tidligere købmandsforretning 2011. Forretningen er lukket, men ellers er der ikke sket store ændringer.

Den tidligere købmandsforretning 2011.

Købmandsforretningen i Adelgade 3, 1911.

Levering af petroleum fra "Det Danske Petroleums Aktieselskab" til købmanden i Adelgade, ca. 1915.

Købmanden i Adelgade i 1960erne.

Adelgade 3 i 2008, tidligere købmand Peder Christian Pedersens forretning.

Hviddingvej 31, 1957.

Hviddingvej 31, 2011.

Frederikke Andersen 93 år, 1996.

Hviddingvej 3, ukendt år.

Frederikke Andersens hus, Hviddingvej 3 i 1946. Huset blev nedbrudt i 2001 for at give plads til kirkens parkeringsplads. Huset er bygget som tømrerværksted i 1895. Frederikke døde i 2000, 97 år gammel.

Sådan ser Hviddingvej 3 ud i 2011.

Nørbæk sogns sygekasses bestyrelse på udflugt ca. 1930, navneliste på lokalarkivet.

Henning Bach Sørensen foran Nørbæk gl. smedie, ukendt år.

Nørbæk smedje 2011.

Villy og Astrid Rene, Ernst Olsen og Niels Johnsen. Nørbæk Smede- og Maskinforretning, ukendt år.

Anne og Jens Hougaard, lærer Svendsen og hustru, Niels og Agnes Christensen, ukendt år.

Skovagervej 20, ejet af Elna og Marius Skovgaard.

Kurvemager Poulin Kristensen, Smallegade, 1970-erne.

Øslanggaard 1916, delvis navneliste på lokalarkivet.

Folkedansere i Nørbæk, ukendt år.

Jensine Sørensen foran sit hus. Hun døde i 1938, 84 år gammel. Huset er nedrevet ca. 1938.

Tørvearbejde, ca. 1914.

Jens Roll Steensgaard, lærer i Nørbak 1880 - 1920, og hans hustru Elisabeth i deres stue.

Sandagergaard, Læstenvej 2, ukendt år.

Posten, Marinus Nielsen, ukendt år.

Partier fra Nørbæk, ukendt år, men formentlig slutningen af 1920-erne.

Partier fra Nørbæk, ukendt år, formentlig fra begyndelsen af 1900-tallet.

Gymnastikhold 1936.

Gymnastikhold ca. 1935-37.

På session i Randers 18. juni 1938.

Familien Aage Christensen, Skovagervej 13, ca. 1948.

Kristian Aalborg med mælkevogn, ca. 1950.

Grete og Nete Sørensen, 1921.

Morten Christensen,

far til købmand Christen Christensen.

Købmand Christen Christensen.

Mette Lene Christensen, født Rytter,

gift med købmand Christen Christensen.

Købmand Anna Christensen bag disken, ukendt år.

Lærer Steengaard, der var lærer i Nørbæk 1880 - 1920, med familie, 1911.

En tidligere ejendom på Fårupvej 7, ejeren Jens Andersen (Smed) med familie.

Jens Andersen (Smed) med familie, ca. 1909

Øslanggård, gårdmaleri.

Åledamgård 1960.

Den stående dreng øverst til venstre er ikke Agner Pedersen, men Kristian Dalgaard.

Nørbæk Efterskole 2008.

Køkkenet i Nørbæk præstegård, 1913.

Nørbæk præstegård 1885.

Nørbæk præstegård, ca. 1950.

Nørbæk præstegård 2008.

Forpagterboligen ved Nørbæk præstegård, ca. 2010.

Storke på kirketaget, ukendt år.

Storke på kirketaget.

Kirkens indre, ukendt år.

Postkort af kirken med det gamle våbenhus med rå mursten, ukendt år.

Kirken med pudset våbenhus, ukendt år.

Nørbæk kirke med det nye våbenhus, 2008.