Læsten

Vil du se skolefotografier fra Læsten sogn, så klik her.

Beretninger fra Læsten kan ses via dette link.

Gamle og nye fotos fra Læsten

Toftagergaard, Engtoften 23, ukendt år.

Anders og Kirsten Andersen samt sønnen Anders, Vildmosegaard, ca. 1893.

Læsten Forsamlingshus, 1998.

Jensine Madsen, matr. nr. 1, ca. 1900.

Jordbærsalg ved Ellengård med Christina i boden, 1999.

Jens Christian Vestergaard, ca. 1935.

Konfirmand i Læsten 2002, navne på Lokalarkivet.

Konfirmander i Læsten 2001, navne på Lokalarkivet.

Konfirmander i Læsten 1994, navneliste på Lokalarkivet.

Karen og Thorvald Nielsen, ukendt år.

Gartneriet Kirkely, Kirkestien 7, 2004.

Læsten Østergaard, ca. 1925.

Læsten Østergaard, Viborgvej 421. Ukendt år.

Familiebillede fra Læsten Østergaard, ca. 1923.

Læsten Ungdomsforening på udflugt. Til venstre lærer Steensgaard, ca. 1920.

Fire unge mænd på Kirksstien, navne ukendt, ca. 1920.

Niels Foged, Engtoften 12, 1933.

Konfirmandholdet i 1960.

Konfirmander 1970 med pastor Toft. Navneliste på Lokalarkivet.

Ellengård, ukendt år.

Familien Jens Hjulmand (Kokholm) med bl.a. Magda Flitner og Kirstine Andersen, ukendt år.

Birthe Marie Laustsen, født i 1903 i Gassum.

Karen Laustsen, født 27. januar 1901 i Gassum, flyttet til Læsten i 1903.

Kirstine Laustsen, født 24. juli 1896 i Gassum.

Henriette Lemkuhl og ukendt veninde, ca. 1918.

Ukendt ægtepar med fem børn, ca. 1908.

Stuen på Læsten Østergaard, Viborgvej 411, ukendt år.

Ingeborg og Otto Villadsens madlavnings- og severingshold i forsamlingshuset, ukendt år.

Lærerinde Inga Larsen, 1942-43.

Langager, Viborgvej 423, ca. 1947.

Haversmosevej 28, 2001.

Læsten Østergaard, ca. 1925.

Skindbjerg, 1946.

Agnes Kragsgaard, 1924.

Snekastning med Jens Hjulmand og Anker Handskemager Andersen, ca. 1925.

Sognefoged Jens Vestergaard.

På skolebænken i 1915/16. Delvis navneliste på Lokalarkivet.

Laust Jacobsen.

Dilettant "Gammelt og Nyt", ca. 1947.

Dilettant "Lille frk. Askepot", ukendt år.

Stendigevej 1, ca. 1918.

Fra Kirkestien ved Læsten skole, ca. 1920. Personerne er ukendte.

Kirkestien 4, ejet af Chr. Vestergaard, ukendt år.

Læsten Brugsforening med uddeler Laurits Larsen og hans søster Elise, 1921.

Den sidste kunde i Brugsen, Viola Christensen, 1. september 1990.

Den sidste uddeler i Brugsen, Mette Velling.

Læsten Brugsforening ved lukningen i 1990.

Jens Johan Bonde, Peter Frandsen og hans søstre Hansine og Elna, i midten Elise Larsen.

Roeoptagning på Ellengaard. T.v. Jakob Kroman, født på gården i 1901. Ukendt år.

Ulstrups rutebil ca. 1940. Han kørte ruten Kvorning - Randers fra ca. 1926 til 1951.

Helene Marie og Rasmus Bager Kristensen med datteren Johanne ved dennes

konfirmation, ukendt år.

Session ca. 1920. Navneliste på Lokalarkivet.

Session 1944-45. Delvis navneliste på Lokalarkivet.

Viborgvej 440, ejet af N. Christensen. Ukendt år.

Anton Marius Jensen

og Dorthe Johanne Christensen, ukendt år.

Edith og Ejnar Mikkelsen, Engtoften 8, ved deres sølvbryllup den 30. marts 1968.

Stine og Aksel Brødløs, Viborgvej 441, samt deres datter Bente og svigersøn Aage Højland, 1968.

Helga og Christen Jensen Jacobsen, Viborgvej 416, 1968.

Haversmosevej 30, ukendt år, ejendommen blev nedrevet omkring 1980.

Haversmosevej 30, ukendt år.

Kaja og Marinus Andersen, Haversmosevej 21, med børn og svigersøn ved deres sølvbryllup 12. maj 1972.

Marinus Andersen, Haversmosevej 21, på traktoren, ukendt år.

Haversmosevej 21, ukendt år.

Haversmosevej 21, ukendt år.

Læstenvej 23, matr.nr. 7b, opført ca. 1927 efter en brand, købt i 1933 af Elna og Peder Johannesen, ca. 1934.

Læstenvej 23, 1955.

Læsten Møbelfabrik i den tidligere skole, 1977.

Viborgvej 444, tilhørende Mary og Niels Christensen Soegaard, ukendt år.

Krogsgaard, Læstenvej 20, i 1970-erne ejet af Elly og Gunnar Harbo, ca. 1975.

Læsten Højgaard, Viborgvej 419, 1956.

Anders, Birthe, Mikkel og Per Jacobsen er søskende, ca. 1910.

Ejnar Mikkelsen på Steensgaard, Viborgvej 431, ca. 1940.

Familien Wøhlike Rosebakken 10, ca. 1907. Navneliste på lokalarkivet.

Inger Marie Wøhlike med sit yngste barn Hans. Rosebakken 10, 1917.

Niels Chr. Andersen, sønnen Jacob og hunden Trofast, Haversmosevej 20, ca. 1936.

Fru lærer Steensgaard og "Butte", 1920.

Stendigevej 1, ca. 1930.

Fru Munck-Steensgaard, Martine Vestergaard

og Henriette Lemkuhl, ukendt år.

Karen og Thorvald Nielsens sølvbryllup 2. januar 1963.

Læsten Oldboyshold, ca. 1948. Navneliste på lokalarkivet.

Maren og Jacob Hansen med børnene Johanne og Kirsten, Rosebakken 11, ca. 1910.

Skovtur til Fussingø i 1932. Navneliste på lokalarkivet.

Maren og Christen Ibsens guldbryllup i 1938.

Laust Laustsen, gift 2. gang med Kirsten. De var fætter og kusine.

Niels Vestergaard og hustru Gertrud, der var søster til Laust Laustsen.

Rosebakken 3, ejet af Krista og Georg Rosenquist, ca. 1960.

Mary Pedersen og Niels Christensen Søegaard, viet 4. maj 1944.

Læsten Højgaard, Viborgvej 419, ca. 1917. Sognefoged Chr. Hjulmand Nielsen, hustruen Hanne og datteren Maren, samt indkvarterede soldater og tjenestefolk.

Tvillingerne Erik og Evald Nielsen, født 1932.

Deres forældre var Marie og Niels Nielsen.

Signe Andersen, senere gift Frandsen, ca. 1925.

Session ca. 1930-31. Anders Andersen,

sognefoged Chr. Hjulmand Nielsen.

Anders Chr. Andersen.

Familien Jens Hjulmann, ukendt år. Delvis navneliste på lokalarkivet.

Læsten Brugsforening, ukendt år.

Den tidligere brugsforening i Læsten, Engtoften 6, 1996. På grunden, hvor fattighuset lå, blev brugsen bygget i 1919. 

fik næringsbevis på detailhandel uden ret til at forhandle stærke drikke den 29. november 1919.

Udvidelse og ombygning skete i 1958. Den 1. september 1990 lukkede brugsen. Den blev i nogle år brugt som systue.

Syskole i beboelsen til Læsten Brugsforening, ledet af Elise Larsen, uddelerens søster.

Kirkegaard, Kirkestien 4, ca. 1915.

Marthine Vestergaard med børnene Olga, Signe og Jenny, Marius og Helmer.

Lysgaard, matr. nr. 20, ukendt år.

Brugsforeningens udflugt til Hjerl Hede ca. 1949. Navneliste på lokalarkivet.

Madsine og Christen Andersens gård. Ukendt år.

Madsine og Christen Andersen, Østergaard, Viborgvej 421 med indkvarterede soldater, 1915.

Håndboldpiger 1946. Navneliste på lokalarkivet.

Nielsine og Jacob Andersen med børn, Læsten Hede (Norge), ukendt år.

Niels Chr. Pedersen ca. 1939.

Den gamle vejmand, Peder Christensen, Viborgvej 441.

Fire søskende fra Haversmosevej 20, Marinus, Bodil, Anthon og Kristian Andersen, ca. 1920.

Haversmosevej 20 med Nielsine og Jacob Andersen, 1924.

Alma og Peder Frandsens sølvbryllup 21. marts 1949.

Vildmosegaard, Læstenvej 21, ca. 1948.

Medhjælpere ved spisningen efter Else Fogeds begravelse i 1933. Navneliste på lokalarkivet.

Luftfoto fra 1968.

Lauritz Nielsen og Hans Frandsen, ca. 1935.

Helga Pedersen til dyrskue i Hammershøj 1947. Køerne fik ærespræmie.

Ringridning i Rosenbæk ca. 1946. Delvis navneliste på lokalarkivet.

Juletræskomiteen i Læsten 1916, navneliste på lokalarkivet.

Brugsens bestyrelsen ca. 1920, navneliste på lokalarkivet. Læsten Brugs åbnede 1. november 1919 og lukkede 1. september 1990.

Tegning, udført ca. 1910.

Hamborggaarden 2004.

Sikringsstyrken i Læsten ca. 1915-18.

Ane og Jens Vestergaard med deres 10 børn, der er født 1904-1921, Astrid, Jens, Maren, Dagmar, Laura, Jens Christian, Petrea, Grethe, Edith og Anders. Billedet er fra ca. 1923.

Ungdomsforeningen på udflugt, ca. 1920, navneliste på lokalarkivet.

Genforeningsstenen samt mindesten for besættelsen 1940-45.

Postkort fra ca. 1955 med kirken, skolen og genforeningsstenen.

Fra Ellengaard, ukendt år. Øverste række fra venstre: Laurits Nielsen, Peder Nielsen, Kirsten Johanne Nielsen, ukendt soldat. Nederste række fra venstre: Jakob Kromann Nielsen, ukendt soldat, Andersine Nielsen gift Svoger, ukendt soldat.

se nedenfor

Margrethe og Anton Hougaard.

Studeforspand i Læsten Bakker 1888.

Høstblomstsælgere foran Læsten skole 1917.

Tørvearbejde i Læsten Mose ca. 1942. I baggrunden Rosebakken 12.

I tørvemosen, ukendt år.

Tørvearbejde i 1951.

Sølvbryllup på Ellengård 1913.

Kristine Sørensens (f. Ibsen) barndomshjem i "Norge", ca. 1930.

Peter Jensen, Niels Jacobsen, Pouline Bruun og Søren Bruun, Engtoften 11 1917.

Ladehøjgaard, ukendt år.

Ladehøjgaard, ca. 1947. Gården er opført ca. 1826. Niels Chr. Pedersen (1888 - 1979) og Emma Pedersen (1888 - 1976) købte gården den 15/9 1926. De solgte den til datteren Edith og svigersønnen Ejnar Mikkelsen 1/5 1954.

Per Kramer købte gården 1/11 1974.

Stokbjerggård, Stokbjergvej 5 ca. 1920

Stokbjergvej 5 2008.

Rosenbakken 10 ukendt år.

Fuglene på kirkegårdens fællesareal, opsat 2016.

Kirkens indre, ca. 1960, som det kan ses på fotoet nederfor, er ændringerne fra ca. 1920 beskedne.

Læsten kirke, ca. 1920.

Prædikestolen i Læsten kirke.

Læsten kirke 2008.