Skolefotografier fra Læsten

Skolebørn i Læsten 1913, delvis navneliste på lokalarkivet, lærer Karl Kr. Ludvigsen (til højre), lærer Kristian Pedersen (til venstre).

Skolebørn i Læsten ca. 1910, lærer Karl Kr. Ludvigsen.

Skolelever fra Læsten 1914, navneliste på lokalarkivet.

Skolebørn i Læsten ca. 1915.

Skoleelever i Læsten 1916, navneliste på lokalarkivet.

Læsten skole, skolebørn ved Lutherfesten 1917, lærer Munck-Steensgaard.

Skoleklasse med lærer Munch-Steensgaard, ca. 1918.

Læsten skole, 1. klasse ca. 1918, navneliste på lokalarkivet.

Skolebørn i Læsten 1920.

Skolebørnene i Læsten samlet ved genforeningen i 1920.

Læsten skole 1922 med lærer Flitner, der var vikar.

Læsten skole ca. 1924, navneliste på lokalarkivet.

Navneliste på lokalarkivet.

Ca. 1930.

Skoleelever fra Læsten på udflugt til København ca. 1935, delvis navneliste på lokalarkivet.

Læsten skole ca. 1936, navneliste på lokalarkivet.

Læsten skole, 1. klasse 1942-43. Navneliste på lokalarkivet.

Læsten skole 1946, navneliste på lokalarkivet.

1. og 2. kl. fra Læsten på udflugt til Mariager 1948, navneliste på lokalarkivet.

Læsten skole 1951.

Læsten skole 1953-54, navneliste på lokalarkivet.

Læsten skole 1956.

Elever fra Læsten skole på udflugt, ukendt år.

Læsten skole, ukendt år.

Læsten skole på postkort, ca. 1914.

Skolebygningen i Læsten ca. 1922.

Skolebygningen i Læsten efter 1943.

Skolebygningen i Læsten 1994.

I Lokalarkivets årsskrift for 2018 kunne læses følgende om skolen i Læsten: