Fårup

Vil du se skolebilleder fra Fårup sogn, så klik her.

Beretninger fra Fårup kan ses på dette link

Gamle og nye fotos fra Fårup

Sportsfest i 2006.

Teamet bag Purhus kommunes foldere om traveture fra 2006. Navneliste på Lokalarkivet.

Bjørnkjærgaard, Hovedvejen 38, ca. 1940.

Konfirmander 1972. Navneliste på Lokalarkivet.

Konfirmander 1971.

Konfirmander 1944.

Fårup Brugsforeningen, ca. 1964.

Fårup-Sønderbæk Oldgirls 1975.

Asferg-Fårup menighedsråd på udflugt ca. 1955.

Udgravning ved Fårup Plantagevej 5, 1990.

Purhusgaard, ejet af Cresten Møller, ca. 1925.

Familien Waaben, 1915. Navneliste på lokalarkivet.

Skrædder Jacob Jensen, Fårup, født i Kousted,

gift med Elisabeth ca. 1894.

Postkort af Faarup Stationsby ca. 1909.

Birthe, Alma og Herdis Søndergaard, 1915.

Gæstgivergården før 1936.

Fårup Kro 1964.

Faarup Kro, 2011.

Kroen brød i brand den 30. juli 2020.

Kroen blev så skadet ved branden, at den efterfølgende måtte nedrives.

Kroens grund efter nedrivningen.

Alderdomshjemmets 25 års jubilæum i 1982. På fotoet Poul Lindholt, Carlo Knudsen, Jørgen Aaquist og Minna Knudsen.

Fårup Plantagevej 12, ca. 1930.

Fodboldhold 1957. Navneliste på Lokalarkivet.

Rejsegilde på Fårup Korn- og Foderstofforretning i 1963.

Fårup Teglværk, 1956.

Bakkegården i Gl. Fårup, ukendt år.

Dans på kroen for juniorer, ca. 1956.

Folkedansere i haven til Purhus Kro, ca. 1925.

Piratgården i Purhus, 1979.

Teglværket, set fra stationen, ca. 1964.

Håndboldpiger, navneliste på Lokalarkivet, 1955.

Anlæg af Mariager-Viborg banen 1927.

Anlæg af Mariager- Fårup banen 1925.

Mads Peter Nielsen og Stine, Ørrild, 1890.

Asferg-Faarup Sogneraad ca. 1915. Delvis navneliste på lokalarkivet.

Fodbolddamehold, navneliste på Lokalarkivet, ca. 1963.

Hovedvejen 41, ukendt år.

Jess Hansen Waaben med to børnebørn. I mange år lærer i Fårup.

Født 1843 på Hjarup Østergaard ved Kolding, død i Fårup 1919.

Else og Søren Bruun.

Mary og Harry Kristensens sølvbryllup på Fårup Teglværk 15. maj 1948.

Tørv til tørring.

Tilsynsrådet ved Asferg-Fårup Sparekasse, ca. 1950.

Fårup Møbelfabrik.

Moselund, Plantagevej 18, ukendt år.

Fårup Plantage, ukendt år.

Rasmus Møller Emil Sidenius, Jess Waaben, Rigmor Waaben, Louise Waaben og Sine i skolens have.

Fårup Teglværk, 1963-65.

Luftfoto, ukendt år.

Tørvegravning i Schmidts Mose, ukendt år.

Tørvegravning i Schmidts Mose, ælteværlk, ukendt år.

Sportsfest, ukendt år.

Faarup Hedegaard, senere kaldet "Munkebo", Hovedvejen 40, ukendt år.

Randersvej 46, ukendt år.

Gymnaster 1931 - 32.

Købmand O. Poulsens butik, 1967.

Postbude, ca. 1920. Navneliste på Lokalarkivet.

Rensning af Skalsåen, de fire af personerne er Harald Andersen, Chr. Jørgensen, Karl Aage Pedersen, J. H. Andersen, ukendt år.

Rensning af Skalsåen, ukendt år.

Muligvis Storegade 17, senere Fårup Autoværksted. Ukendt år.

Fårup Cementstøberi, ca. 1960-65.

Fårup Briketfabrik, senere redrevet.

Bestyrelsen i Mejeriet Danhøj, ca. 1914.

Familien Waben på Enggaarden, ca. 1917. Navneliste på Lokalarkivet.

Familien Poulin Husum, ukendt år.

Carl Jensen på Erik Menveds Plads i Randers. Han var født i 1901, ugift og ingen børn, ukendt år.

Luftfoto af Gl. Fårup, ca. 1975.

Olga og Anders Jensens sølvbryllup, ca. 1958. Navneliste på Lokalarkivet.

Fortovsarbejde ved kroen. Det er Anders Jensen i midten. 1968.

Ombygning af Charles Jacobsens hus i Storegade, 1962.

Viadukten i Gl. Fårup, jernbanen Viborg-Fårup-Mariager, maj 1967. Viadukten blev nedbrudt sidst i 1960erne.

Karetmager Aksel Nielsen i sit værksted, 1984.

Hobrovej 1983.

Mejeriet 1984.

Stationen 1984.

Roeaflæsning på Fårup Station 1975.

Stadion Allé 2-6, 1994.

Sognefoged Søren Dyrby.

Randersvej 29 i Fårup, ca. 1911.

Fårup set fra luften i begyndelsen af 1970-erne.

Konfirmander i Fårup 1962.

Konfirmander i Fårup 1964.

Konfirmander i Fårup, ca. 1965.

Konfirmander i Fårup, 1966.

Konfirmander i Fårup, 1968.

Sommerfest i 1949.

Gymnastikopvisning i 1934 i Lindbjerg Skov, ledet af Signe Dyrby og mejerist Christensen, Fårup.

Husmoderforeningen på udflugt til Rønnebærhaven i Århus 1948. Navneliste på Lokalarkivet.

Husmoderforeningen på udflugt 1950. Navneliste på Lokalarkivet.

Folkedanserforeningen i 1979. Det er Alex Kvist med harmonikaen.

Nytårsappel 1976 med træner Niels Hougaard.

Spejdere, der vandt Rold Skov turneringen for minispejdere i 1979. Præmierne overrækkes af Poul Lindholt.

Idrætsudøvere hædres. Fotografiet er fra slutningen af 1970-erne.

Den nye motorvej blev åbnet i midten af 1990-erne. Inden åbningen var der mulighed for en spadseretur på vejen.

Stadion Allé 8, ukendt år. Huset rummede Fårup Bank og Skjøtt's frisørsalon.

Anna Kathrine Olesen, 1895-1969 og Sofus Møller, 1892-1958.

Purhusgård, der oprindeligt var kro. Ca. 1950.

Fårup-gymnaster, ca. 1930. Navneliste på Lokalarkivet.

Ole og Harly Mikkelsen på indkøb hos Fårup Korn, ca. 1954.

Ejendommen Fårbækvej 5, fotograferet fra luften i 1954. Ejendommen er opført i 1923, men laden er nybygget.

Sommerfest i 1979. Læreren er Kjeld Pedersen, og aktørerne er Mette og Frederik Thayssen.

Fårup stadion, 1983. Navneliste på Lokalarkivet.

Tørreladen ved Fårup Teglværk i 1963.

Tørreladen ved Fårup Teglværk i 1963.

Bryllup på Fårup skole 1934. Den yngste datter bliver gift.

Kontoret i beboelsen på Fårup skole, ukendt år.

Lærer Jess Waaben og hustru Jensine, fotograferet i 1880.

Jens Waaben, der levede fra 1843 til 1919, var lærer i Fårup 1869 - 1914.

Udflugt ca. 1924. Delvis navneliste på Lokalarkivet.

Postbudene i Fårup. Fra venstre Aage Møller, Erik Jensen (Jernposten), Sv. Aage Skipper, Børge (Handest), Frede Dahlgaard. Ukendt år.

Jernaldergrav fra 0 - 200 e. Kr., fundet Pilevænget 8 i 1980.

Fårup Købmandsforretning før ombygningen i 1963/64.

Købmandsforretningen under ombygning i 1964.

Købmandsforretningen efter ombygningen.

Købmandsforretningen på sidste åbningsdag i 2010.

Den tidligere købmandsforretning 2011.

Den nye købmandsforretning 2011.

Tatol 1937.

Huset i Storegade, der tidligere indeholdt Tatol, 2011.

Storegade 8, ca. 1910-20.

Storegade 8, 2011.

Telefoncentralen, 1907.

Telefoncentralen i Fårup, ukendt år.

Den tidligere telefoncentral, 2011.

Jernbanesabotage 3. april 1943.

Jernbanesabotage 3. april 1943.

Husum-slægten samlet i 1930.

Mariagerbanens anlæg ca. 1926.

Mariagerbanens anlæg ca. 1926.

Gravemaskine i arbejde på Mariager - Fårup Banen 1926.

Martha-kursus i Fårup 1962.

Fårupspejdere sidst i 1970-erne.

Parti fra Purhus 1908.

Gymnaster i Fårup 1924.

Smed Karl Christensen og lærer Martin Leth, ukendt år.

Karl Christensens hus i Fårup.

Familien Dyrby.

Bilidtgården, forpagter Peter Kristensen med familie, ukendt år.

Fårup station 1965.

Fårup Station 2006.

Line og Ole Balle, Purhus Kro, ukendt år.

Arbejdere på Fårup Teglværk ca. 1926-27.

Arbejdere på Fårup Teglværk 1950 - delvis navneliste på lokalarkivet.

Familien Andreasen, ca. 1936.

Familien Andreasen, ukendt år.

Søren Jensen med familie, Fårup Østergård,

senere Bækgaard i Ørrild, ukendt år.

Purhus Kro, først i 1970-erne.

Udsigt fra Præstevejen mod Ørrild ca. 1940.

Session 8. april 1925.

Sportsfest ca. 1938-40, navneliste på lokalarkivet.

Sportsfest ca. 1939-40.

Byfest ca. 1938-40, Peter Christiansen, Faarup Kro (til højre), slagtermester Nielsen (med lys hat).

Fårup Plantagevej 9, Cathrinesminde, ca. 1903.

Fårup Plantagevej 9, 2010.

Fårup Plantagevej 5, Møllehøj, ca. 1920. Personerne er Jens Marin Larsen, Martha Larsen og Martine Larsen f. Stensgaard.

Fårup Plantagevej 5, 2010.

Lægebolig med format, Storegade 5, nedrevet i april 1993.

Storegade 5, 2010.

Vinterbillede fra Gl. Faarup, ukendt år.

Bestyrelsen for fagforeningen ca. 1954.

Gårdejer Peder Foged med familie.

Luise Dyrby, Askegaarden, med børnebørnene.

Hos Luise Dyrby på Askegaarden i Fårup ca. 1947, (navneliste findes på arkivet).

Fra anlæggelse af Mariagerbanen i 1925.

Fra anlægget af viadukten ved Fårup Beton i 1925.

Fra anlægget af viadukten ved Fårup Beton i 1925.

 

Fra anlægget af viadukten ved Fårup Beton i 1925.

Viadukten på postkort, ukendt år.

Viadukten ved anlæggelse af gang- og cykelsti 1980.

Viadukten er væk. Et af de nye tog passerer stedet. 2009.

En ny viadukt er under opførelse. 2009.

Den nye viadukt i 2010.

Gymnaster 1931-32.

Færdselsuheld i Fårup, pinsemorgen, ca. 1965.

Asferg/Faarup Sogneråd 1910-20.

Husmænd 1919.

Storegade, ca. 1930.


Storegade, 1954.


Gadebillede, 1932.

Storegade 1963.

 

Storegade 16, direktørboligen, Fårup Korn.

Storegade ca. 1965.

Storegade 2008.

Det indre af Fårup kirke, ukendt år.

Kirken 2008.