Radiograf Aage Østergaard

Pastor Fløe kom til Asferg-Fårup præstekald i 1898, og han bestred embedet i hele 34 år til sin pension i 1932, så der var i september måned store bevægede afskedsfester både i Asferg og i Fårup, inden parret flyttede til Holte. Aage Østergaard nåede derfor lige at få sit fotografi, inden stuen blev flyttet og hans hjælper rejste. I øvrigt blev det store maleri, som ses på billedet, senere ødelagt ved en ildebrand i København.

Aage Østergaards fotografi her er et godt eksempel på, hvad han også brugte sine fotografiske evner til, idet han i mange år, men mest efter krigen, tog mange fotografier til ugeblade (f. eks. Dansk Jagttidende) og dagspressen, enten efter eget skøn eller efter bestilling.

Læsten Bakker

Fotografiet er taget engang i 1930erne. Læsten bakker ses fra vejkrydset vest for Fussingø Vandmølle. Udsigten ud igennem tunneldalen med de lyngklædte bakkeskråninger i baggrunden har lige været et landskabsmotiv, som Aage Østergaard holdt så meget af. Læsten bakker blev efter kendelse fredet i 1953 sammen med Fussingø sø. Fredningen var en status quo fredning, således at de arealer, der var dyrkede, fortsat måtte dyrkes, men lyngskråningerne skulle forblive urørte, d.v.s. at de heller ikke måtte benyttes til afgræsning. Dertil kom, at bebyggelser og andre indgreb i naturen ikke måtte finde sted.

Tørveproduktion

I 1938 har Aage Østergaard taget dette og flere andre fotografier ude fra Asferg Mose. Fotografiet viser, hvordan man skærer tørv direkte til tørring. Det er Kristian Nyrup og Tage Christiansen fra Kåtrup, som arbejder her.

Foruden Asferg Mose var der egnede mosearealer langs både Nørre å og Skals å, hvilket medførte en hel del tør-veproduktion i de berørte sogne. Tørveproduktion har ek-sisteret lige fra de ældste tider, men 1. verdenskrig gav en vis opblomstring. Arbejdet fortsatte i mindre omfang i mellemkrigsårene og tog så rigtig fart under sidste krig.

Fotografiet viser, hvorledes man skærer tørvene direkte ud i mosejorden, men tørvene blev også lavet som æltetørv med efterfølgende formning og tørring. Det skulle give en bedre kvalitet, og endnu bedre blev det med en entreprenør, som lavede pressetørv. Men tørv forblev nu engang kun tørv.

I Lokalarkivet har vi flere beretninger og en hel del foto-grafier fra de forskellige steders tørveproduktion. Det skal også nævnes, at Aage Østergaard i 1940 lavede en 8 mm smalfilm om tørveproduktionen på den tid. Den tilgik Kulturhistorisk Museum i Randers, som i 1982 omredigerede filmen, og N. Kamp Nielsen, Asferg, kommenterede optagelserne.

Besøg ved Kaatstenen

På dette fotografi fra 1940 er Aage Østergaard stået af vognen og har fotograferet selskabet i smukt solskin. De kørende nærmer sig Kaatstenen, som ligger i Fårup plantage. Personerne på den velholdte charabanc er fra venstre: Helge Jensen, Sigvald Jensen, Egon Østergaard (Åges bror), Emilie Jensen og Anna Jensen. Sigvald Jensen er søn af smeden i Asferg, medens de tre andre Jensen-søskende er børn fra nabogården til smedien i Asferg.

Kaatstenen eller Kaatrupstenen er i sig selv ikke andet end en stor sten fra istiden, men der knytter sig en del sagn til dens eksistens, som har gjort den noget berømt lokalt. Den nævnes også som en sagnsten i en bog om disse sten og deres tilknyttede sagn. I Lokalarkivet har man tre versioner af sagn til stenen og hvorfor den ligger, hvor den ligger. Den skulle have været brugt til en dæmning over Glenstrup Sø, men heksen eller troldkvinden fik af forskellige årsager ikke brugt stenen til sit formål, så nu ligger den, hvor den ligger. 

Uden sammenhæng med mystikken om Kaatstenen ville skæbnen, at Helge Jensen i 1944 døde ved en ulykke, da han fik et hestespark på hovedet. Han var ugift og arbejdede på det tidspunkt hjemme på gården.

Olieeventyretmellem Gassum og Hvidsten

I 1949 på en af sine daværende ture på motorcykel har Aage Østergaard taget fotografiet på næste side. Det viser olieboretårnet rage op øst for Hvidsten Mølle, der ikke eksisterer mere. Hvidsten møllegård til højre herfor eksisterer heller ikke mere.

Olieselskaberne begyndte efter krigen og efter forunder-søgelser diverse steder i Danmark at søge den eftertrag-tede olie i undergrunden. Et af stederne blev ved siden af Hvidsten Mølle, hvor arbejdet foregik over to år fra 1949 til 1950. Resultatet af arbejdet blev ikke til noget eventyr, selv om pressen gjorde sit forarbejde godt. Der skete i øvrigt et uheld under arbejdet med en ret så voldsom eksplosion, så meget, at en 10 tons talje blev slynget 25 m op i tårnet. Ingen personer kom dog til skade.

I 3.200 meters dybde kom uheld nummer to, idet boret satte sig fast af ukendte årsager. Udbedring af skaden med boret ville blive meget bekostelig, så eftersøgningen blev indstillet.

Enkelte personer i Gassum har stadig minderne fra deres arbejde ved boretårnet. Man fik boret langt ned, men der blev ikke fundet nogen olie.

Asferg Plejehjem

Purhus Kommune kan i dag været tilfreds med, at en gruppe borgere i Asferg-Fårup Kommune i midten af 1960erne tog initiativ til at bygge et nyt privat plejehjem i Asferg. Kommunalbestyrelsen gav sit blå stempel og tilsikrede driften. Fotografiet viser byggeriet i maj 1967, og i baggrunden kan man se tagene på pensionistboligerne, der næsten er færdige.

Aage Østergård kunne som lokal mand ikke undgå at følge byggeriet med sit kamera, og arkivet har flere fotografier fra denne proces. Man bemærker, at der blev bygget på bar mark nord for Vestergade. Nu er byen vokset, og plejehjemmet ligger inde i byen, og der er i dag lige plads til udvidelsen for sidste gang.

Flere eksempler på Aage Østergaards fotografier:

En rævegrav på Kåthede.

Fårup Plantage og Buchtrup Plantage.

Asferg Præstegård.

Hvidsten Mølle.

Gadekæret ved Spentrup præstegård.

Mangelhøj, Terp-Råsted.

Aage Østergaards ejendom Vestergade 26, ca. 1996.

Alma Sørensen og Lydia Mortensen, ukendt år.

Børn i Asferg, ca. 1938. Navneliste på Lokalarkivet.

Aftenskole (studiekreds) i Asferg, 1929.

Ejstrupvej 39, ukendt år. Navneliste på Lokalarkivet.

Æltning af tørv i Kaatrup, ca. 1938.

Asferg Præstegaard, ca. 1930. Bemærk storkereden på laden.

Kørsel med præstegårdsforpagter Niels Andreas Østergaard som kusk, ca. 1943.

Storke på Nørbæk kirke, 1930.

Nørregade 30, ukendt år. Navneliste på Lokalarkivet.

Ugler i Ejstrup Mølle, ca. 1930.

Ringridning i Asferg, ca. 1930.

Ved Kåststenen 1940. Se nærmere i artiklen ovenfor.

Anne Marie Nielsen, Østergade 15, Asferg strikker hoser. Ukendt år.

Familien Sørensen, Asferg, 1948.

Kåtbækken i Ejstrup.

Frederikke Sørensens stue i Asferg. Ukendt år.

Karl, Anna og Bernhardt Bergfridt, Nørregade 13, Asferg. 1933.

Jens Jensen på vej til mølle og har datteren Bodil med. Føllet får sig et pattetår hos sin mor. Ukendt år.

Edel Olsen, gift Sørensen, med åg og mælkespande. Ca. 1933.

Fugleunger mades.

Fru Pstor Fløe i sin dagligstue, 1932.

Chr. N. Steensgaard og frue, Asferg, ukendt år.

Peter, Johanne og Anna Steengaard på Kåtstenen i 1923.

Agnete og Severin Pedersen med Ejner Sørensens børn fra Gassum.

Lisbeth Østergaard, Kåtrupvej 25, Asferg, 1949.

Lisbeth Østergaard, Kåstrupvej 25, Asferg, 1952.

Marie Østergaard, Søndergade 4, Asferg, og landpost Peter G. Husum, ca. 1930.

Egon Østergaard, Asferg, som Petrus i Moster Lappebuks, 1939.

Jens Chr. Jensen med familie, Blegvad, frokost på marken, ukendt år.  

Jens Sørensen, Koustedvej 17, søn af smeden, ukendt år.

Krista og Karl Thomsens sølvbryllup, Hovedgaden 20, Asferg, 14. juni 1949.

Egon Nielsen spiller harmonika, ukendt år.

Jens Christensen og Hans Lauge Danielsen (numrene på køerne kendes ikke) foran Vestergade 12, 1950.

Bryllup hos familien Jacobsen, Koustedvej 28, Asferg, ukendt år.

Peter Østergaard og hunden Monty, 1955.

Kristian, Margit, Per, Børge og Marie Rasmussen, Blegvadbrovej 53, Asferg, 1951.

Skulptur i Aage Østergaards have, ukendt år.

Kirstine og Morten Christensens guldbryllup, 1958. Navneliste på lokalarkivet.

Kirstine og Morten Christensen med børnebørn på guldbryllupsdagen i 1958.

Rigmor og Per Hansen, Østervang, Asferg med datteren Kirsten, 1949.

Kirsten Harbo som brud i 1959. Brudepigerne er Jette Sørensen og Anne Harbo.

Familien Møller ved familiefest, ukendt år. Navneliste på lokalarkivet.

Ruth Harbo, Søndergade 20, Asferg, venter på det sidste læs, ukendt år.

Peter Jensen i samtale med Jens Norup Brix, Koustedvej 14.

Nicoline og Knud Vad, ukendt år.

Elmegaard, ukendt år.

Jens Greve, ca. 8 mdr. gl.

Bodil Jensen, Søndergade 21, Asferg, ca. 1939.

Bodil Jensen, Søndergade 21, Asferg, ca. 1939.

Karen Frederiksen, ca. 1940.

Rigmor Stadsgaard, født Frederiksen, ukendt år.

Rigmor Stadsgaard, født Frederiksen, ukendt år.

Vilhelm Frederiksen, Koustedvej 12, Asferg, 1945.

Bente Roed Nielsen og hendes mand.

Diget mellem Moetoft og Asferggaard.

Anton Mogensen, Asferg.

Hedvig og Jens Jensens børnebørn ca. 1965.

Ebba og Jens Juhl Nielsen, Terp.

Maren Frederiksen, ca. 1928.

Gerda Christiansen og Hans Peter Østergaard, Søndergade 2, Asferg, ca. 1934.

Mariane og Christen Pedersen "Kjeldsmosesmeden", Asferg.

Marie Andersen med sit første barnebarn, ukendt år.

Udsigt mod Læsten Bakker set fra Fussingø Vandmølle.

Spentrup kirke.

Kamp Nielsens hus, Ejstrupvej 4, Asferg, ukendt år.

Session i 1936.

Ole Balle, Purhus Kro, 1920-erne.

Fire generationer samlet på Moetoft 1957. Kjeld Olsen, Peder Skorstensgaard Olsen, Niels Adser Olsen og Chresten Olsen.

Asferg-stenen, fundet i 1795 ved sløjfning af en gravhøj ved Ejstrup Mølle.

Fire generationer på kvindesiden: Ingeborg Olsen, Krista Olsen, Anine Christensen og Ane Christensen.

Pia og Henning Lund Sørensen, Asferg, ukendt år.

Søren Andersen Øls og Chr. Tobberup.

Landpost Peter G. Husum, Fårup, ca. 1930.

Solvang ved Bjerregrav Station (postkort).

Michael Knudsen med familie, ca. 1940. Navneliste på lokalarkivet.

Gedemarked.

Rasmus Pedersen med familie. Navneliste på lokalarkivet.

Madssmedens Dam ved Vestergade i Asferg, hvor der nu er oliedepot.

Ved Asferg Præstegård ca. 1959.

Familien Harbo. Navneliste på lokalarkivet.

Karen Vibeke og Gunnar Lund Sørensen, Asferg Præstegård i 1940-erne.

Udsigt fra Terp Mølle mod Råsted.

Terp Mølle 1956.

Fløjstrup, Emilie, Anne, Helge, Else, Grethe og Kathrine Stejlgaard Jensen, ca. 1920.

Vagn Høgh Jensen og Arne Peder Knudsen, ca. 1917.

Arne Peder Knudsen, Søndergade 27, Asferg, ca. 1941.

Dreng med syg hund.

Niels Jørgen Jensen m.fl., navneliste på lokalarkivet.

Niels Peter og Anne Martine Sørensen, Jørgensminde, Balgårdsvej 65.

Folkedansere i Asferg, ca. 1947/48.

Grethe, Emilie og Anna S. Jensen.

Gård i Kåtrup.

"Blomsterpigen fra Asferg" Sine Jørgensen sammen med Jens Juhl Nielsen og Ebba Nielsen.

Anna og Emilie Stejlgaard Jensen, Asta Jørgensen, Niels Jørgen Jensen.

Dandiget.

Søren, Anne Marie, Olga, Peter, Martin og Grethe Sørensen, Nørregade 15.

Ruth Jensen, gift Harbo, ca. 1940.

Tøbrudsoversvømmelse i Vestergade i Asferg.

Samme foto i farver.

Anne Marie og Rasmus Nielsen, Østergade 15, Asferg, ca. 1928.

Familien Anton Harbo, Kåtrup.

Fra Asferg Mose 1940-45. Rasmus Jørgensen, Kaja Jørgensen og Søren P. Sørensen.

Fra Mosefilmen, optaget først i 1940-erne. Gudrun Andersen, Thomas Leth, G. Stejlgaard Jensen.

Kresten, Karl, Kristian, Harald, Ove, Anker, Maren og Karl Harbo.

Over Fussing.

Familiefoto fra Asferg, navneliste på lokalarkivet.

Familien Schmidt.

Harry Sørensen og Holger B. Jensen ved Asferg Brugsforening i 1933.

4 generationer, Kirsten Vestergaard, Maren Jensen, Kirsten Jensen, Marius Knudsen.

Rigmor og Pernille Vestergaard.

Poul og Kathrine Rasmussen.

Marius, Anne Marie, Kirsten, Peder og Jørgen Knudsen.

Peder Sørensen og Niels Jørgen Jensen.

Anna, Jørgen og Johannes Pilkær Jensen

Johannes, Inga og Fløjstrup Jensen

Inga og Fløjstrup Jensen.

Ejendommen Nørrevang, Nørregade 28, ukendt år.

Ejendommen Nørrevang, Nørregade 28, ukendt år.

Drenge med kålhoveder, 1957

Fugleunger, ukendt år.

Fårup Plantage, ukendt år.

Landskab med træ, ukendt år.

Vinterlandskab, ukendt år

Pastor Møller i Kåtrup.

Asferg Smedje, Kristian Harbo og smed Lauge Jensen, 1940-erne.

Ejstrup Mølle ca. 1930.

Fru pastor Fløe, ca. 1938.

Asferg præstegård, ukendt år.

Storke på Asferg præstegård 1932.

Hvidsten Kro, ukendt år.

Skovriderboligen på Fussingø.

Else Sloth, ukendt år.

Bjerregrav kirke, ukendt år.

Peder Østergaard, Jørgen (Fløjstrup) Pihlkjær Jensen med flere, ukendt år.

Mosegård, Sognevejen i Kousted, ca. 1950.

Vejen fra Asferg til Ejstrup, ukendt år.

Lene Frederiksen, ca. 1965.

Lene Frederiksen 1966.

Lene Frederiksen ca. 1979.

Ane Marie Nielsen, ukendt år.

Else Sloth Jensen, ukendt år.

Marie Greve, ukendt år.

Fra Ejstrupvej mod Kåtrup, ukendt år.

Svallinggaard, 1946.