Sønderbæk

Vil du se skolefotografier fra Sønderbæk sogn, så klik her.

Beretninger fra Sønderbæk kan ses via dette link.

Gamle og nye fotos fra Sønderbæk:

Konfirmander 2002. Navneliste på Lokalarkivet.

Konfirmander 2000. Navneliste på Lokalarkivet.

Konfirmander 1998. Navneliste på Lokalarkivet.

Konfirmander 1996. Navneliste på Lokalarkivet.

Konfirmander 1994. Navneliste på Lokalarkivet.

Konfirmander 1993. Navneliste på Lokalarkivet.

Konfirmander 1990. Navneliste på Lokalarkivet.

Konfirmander 1988. Navneliste på Lokalarkivet.

Klitgården i Rejstrup, tegnet af W. Bust Nielsen i 1993 

Matr. nr. 3, Rejstrup, tegnet af W.Bust Nielsen i 1993.

Mejeribestyrer Anders Chr. Allentoft, hans hustru Dagmar, og deres 12 børn, ca. 1945.

Kristen Andersen, født i Bjerregrav i 1847 og død i Sønderbæk og Birthe Kristensen, født i Fristrup ved Hobro 1848 og død i Sønderbæk i 1925.

Birthe, Ingrid og Ellen Nielsen, døtre af Olga og Kristian Nielsen, Viborgvej, ca. 1955.

Bryllupsbillede af Ellen og Jens Heiring Sørensen, Sønderbæk, 1945.

Bakkelund, Byvejen 2, ukendt år.

Anna og Anders Christian Hougaard, 1920.

Gitte Ibsens 75-års fødselsdag i 1989.

Anders Ejstrup Kristiensen og hustru Marie, ca. 1950.

Søren Christian Andersen Møller og hustru Christine, Rejstrup, ca. 1880.

Fastelavnsdrenge, 1943.

Jensine og Per Jensen i Rejstrup med tre børn, ca. 1905.

Ane Magrethe Nielsen, 1893.

Dilettant, ca. 1950

Karl Børjesen, Sønder Central, ukendt år.

Hougaard, Bofferhøjen 7, 1985.

Ægteparret Hougaard, ukendt år.

Anders Chr. Hougaard, født 1892, Jacob Hougaard, født 1882 og Marie Maagaard, født Hougaard i 1878. Ukendt år.

Else Marie og Ole Hougaards sølvbryllup på Hougaarden, 1914.

Nørbækvej 13, ca. 1900.

Otte personer fra Sønderbæk, navne ukendt, ca. 1920.

Familien Jens Pedersen, Bækgaarden, postkort, ukendt år.

Christen Husum med soldaterindkvartering, 1914 - 1918.

Ingeborg Andersen ved Sønderbæk Central i 1968. Centralen blev nedlagt i 1972.

Foto fra Sønderbæk med bl. a. Gudrun Margrethe Dahl og Henry Dahl. Ukendt år.

Byvejen 1, ukendt år.

Dilettant i Forsamlingshuset, 1982.

Stuen i Nørbækvej 11, Niels og Karen Andersen, plejedatteren Petrea og en ukendt mand, ca. 1925.

Gården Vernershaab, ukendt år.

Leonard Rasmussen arbejder med tørv, ca. 1947.

Ejet af Sofie og Niels Mikkelsen, ca. 1948.

Rejstrupvej 11, ca. 1960. Bygningerne er senere nedrevet.

Rejstrupvej 6, købt af menighedsrådet i 1989.

Rejstrupvej 6, ukendt år.

Skovgård-Olesen, først i 1970erne.

Egebjerg Maskinfabrik, 1981.

Gymnaster 1938.

Gymnaster fra Sønderbæk ved Purhus Kro, 1937. Navneliste på Lokalarkivet.

Sønderbæk Brugsforening, opført i 1902, udvidet med lagerbygning i 1949, lukket i 1977. Fotos fra 1992.

Svend Wiene Ovesens begravelse i juli 1948. Han blev dræbt ved et flystyrt. Født i 1921. Navneliste på Lokalarkivet.

Bofferhøjen 1, 1986.

Bofferhøjen 5, den tidligere mejeribestyrerbolig, 1992.

Bofferhøjen 7, Sønderbæk Hovgård, 1992.

Indkvartering 1939. Johanne Andersen med børnene Grethe og Inger samt 2 ukendte soldater.

Session 1935 med sognefoged A.C. Hougaard.

Byvejen 3, der tidligere har tilhørt lærer Birthe Dueholm, 1992.

Byvejen 5, ca. 1975.

Byvejen 20, tidligere fattighus. Delvis navneliste på Lokalarkivet. Ca. 1959.

Byvejen 24, opført efter brand i 1915. Ukendt år.

Viborgvej 385 B, 1950.

Viborgvej 385 B, 1965.

Dorthe og Niels Thorup, Rejstrupgaard. Sønnerne er Lars, Anker og Christian, ca. 1912.

Tvillingerne Karen og Anna Ibsen, ca. 1908.

Tømrer Kristian Ibsens hus og værksted, ca. 1970.

Olsgaard i Rejstrup, ca. 1934.

Serveringshold i forsamlingshuset. Delvis navneliste på lokalarkivet. Ca. 1972.

Viborgvej 385a, 1964.

Sigrid og Kristine Ibsen, ukendt år.

Udsigten fra taget på centralen, 1974.

Jens Husum på gårdspladsen, Rejstrupvej 28, ca. 1930.

Tømrermester Christian Clausen, Viborgvej 382. Fra venstre Christian jr., Christian senior, Laurits, Marie og Kirstine.

Fastelavssoldaterne i 1937, delvis navneliste på Lokalarkivet.

Karen og Niels Andersen, Nørbækvej i Sønderbæk, ukendt år.

Niels Chr. Nielsens børn i Rejstrup, 1903

Nielsine, Dorthea og Anna.

Session 1934, Adolf Nielsen, Henry Jensen, Svend Christensen, Kjeld Klith og Anders. Sognefogeden A.C. Hougaard.

Session 1946, Agner Klith og Svend Olsen samt sognefoged A.C. Hougaard.

Session ca. 1954, forrest Kristian Ilsøe,

Viggo Lang, Kurt Frandsen og Jens Laursen, bagest sognefoged A.C. Hougaard, Hans Frandsen og ukendt person.

Otto Villadsen, Laustager i Nørbæk, ca. 1924.

Unge mennesker i Sønderbæk, navne ukendt, ca. 1920.

Soldater fra sikringstyrken 1914-18 sammen med lokale borgere.

Anna Hougaard 1904 - 1993 og Sigrid Ibsen,

ca. 1925.

Sinne og Aage Pedersen sammen med deres forældre ved vielsen den 1. juni 1941.

Unge piger i Sønderbæk, ca. 1916-17.

Bloksbjerg 1936, navneliste på Lokalarkivet.

Indvielsen af nyt orgel i 1981.

Købmandsparret Inger og Bent Pedersen.

Konfirmander i Sønderbæk 1968, navneliste på Lokalarkivet.

Konfirmander i Sønderbæk 1964, navneliste på Lokalarkivet.

Jagtgilde på Hornbæk Kro ca. 1949.

Alfred Marius Halkjær, hans kone Ella og børnene Orla og Lily. Familien emigrerede til Canada i 1922, og billedet er formentligt taget samme år.

Sønderbæk fodboldhold ca. 1930.

Tærskning med lokomobil (dampmaskine) ca. 1910.

Nørbækvej 13, 2012.

Skomager Lauritz Hansen (1857 - 1944), hans kone Malene (1860 - 1942) og sønnen Alfred (1888 - 1961). Ca. 1890.

Bakkelund, ca. 1903. Navneliste på lokalarkivet.

Smedehuset og "Den gamle Gaard" i Rejstrup. Ukendt år.

Toftegaard i Rejstrup, før 1930.

Sølvbryllup i 1914. Navneliste på lokalarkivet.

Den gamle smedje i Rejstrup, ukendt år.

Smedehuset i Rejstrup, 2012. Nu privat beboelse.

Håndboldpiger ca. 1949. Navneliste på lokalarkivet.

Husholdningskursus ca. 1947. Navneliste på lokalarkivet.

Bygning af jernbanedæmning Viborg -Fårup 1926.

Klitgården i Rejstrup med søskendeparret Anna og Kjeld Klith. Aage Vestergaards børnebørn er på besøg.

Uddeler Friis, Sønderbæk Brugs med familie og to soldater fra sikringsstyrken. 1914 -18.

Højbakgaard, Rejstrupvej 7. Før 1921.

Højbakgård, Rejstrupvej 7, 2012.

Sønderbæk station 1965.

Mariane Hougaard, ukendt år.

Byvejen ca. 1906.

Byvejen ca. 1950.

P

Byvejen 1994.

Byvejen 2012.

Viborgvej 367 i 2012.

Ole Hougaard med gæster ved hans 70 års fødselsdag 7. februar 1934. Navneliste på lokalarkivet.

Soldaterindkvartering på bækgården ca. 1915.

Familien Hougaard 1905.

Familien Hougaard fotograferet ca. 1905 ved gavlen af deres gård, Rejstrupvej 19. Gårdejer Peder Jacobsen og hustru Jensine Caroline Hougaard, født Espersen. Børn: Johanne Pedersen Hougaard, gift Nielsen, Agnes Kirstine Pedersen Hougaard, gift Ilsøe, Jacob Pedersen Hougaard, Kristian Pedersen Hougaard.

Viborgvej 379 i 2008.

Chresten Christensen Husum og Martha Kirstine Pedersen med børnene Christian, Christen og Johan, ukendt år.

Byvejen 46, 2012.

Rejstrupvej 28 og i bag gården Rejstrupvej 30, ca. 1950.

Jacob Haugaard m. fl. 1943 eller 1944. Navneliste findes på lokalarkivet.

Soldaterindkvartering på Hougård.

Sognerådet på udflugt, på billedet ses bl.a. Magnus Petersen, A. Chr. Hougård, Bundgård fra Nørbæk, Karl Mikkelsen - ukendt år.

Ukendt år.

Familien Olesen, ukendt år.

"Blækhuset", Byvejen 18, Sønderbæk ca. 1954. Huset er væk, men navnet har holdt sig, selv om det hus, der nu står på grunden på ingen måde ligner et blækhus.

Byvejen 18 i 2008.

 

Sønderbæk mejeri ca. 1900. Mejeriet er bygget 1897.

Sønderbæk mejeri 2008, se nedenfor.

 

Rejstrupvej 10 1921.

Rejstrupvej 10 2008.

Rejstrupvej 10, ejet af Karl Erik Trads, ukendt år.

Rejstrupvej 28 ukendt år.

Rejstrupvej 28 2008.

Parti fra Sønderbæk 1930.

Sønderbæk Mejeri 2008.

Sønderbæk Forsamlingshus 2008.

Sønderbæk skole 2008, nu Fussingø-Egnens Friskole.

Sønderbæk kirke ca. 1900.

Sønderbæk kirke, 1938.

Sønderbæk kirke 2008.

S