Sønderbæk 2

Rolighedsvej 17 A

Asferg

8990 Fårup


Tlf. 86 42 57 37


Åbent hver torsdag

13:00 - 17:30


E-mail:

lokalarkivpurhus@

gmail.com
OBS! Vi er altid interesseret i at modtage gamle fotografier, papirer og gode historier.Copyright© 2008

Purhus Lokalarkiv


Opdateret 15.04.2020

Sønderbæk 2

Beretninger fra Sønderbæk

Sogneoplysninger

fra Purhus guiden 1988

Under Sønderbæk sogn hører landsbyen Sønderbæk og Rejstrup, som er en mindre samling af gårde og huse.

Sønderbæk er en landsby på ca. 200 indbyggere. Der er kirke, 7-klasseskole, idrætsanlæg og forsamlingshus.

Dagligvarebutikker m.v.: Købmand, taxa og antikvitetshandel.

Offentlige transportmidler: Bus rute 62 Randers-Viborg. Man-fre.: 12 daglige afgange. Lør-søn.: 7 daglige afgange.

Seværdigheder

I Sønderbæk er det gamle landsbypræg bevaret næsten uspoleret. De fleste gårde ligger endnu inde i byen - i randen kan man sige - hvor de altid har ligget. Kun få er blevet flyttet ud på marken.

Kirken ligger på en forhøjning med gader på alle sider, og her rundt om den er byens servicefunktioner blevet anbragt. Mod syd brugsforeningen som nu er nedlagt. Bygningerne rummer i dag en antikvitetsforretning. Mod vest skolen, der er udbygget til centralskole for den sydvestlige del af kommunen. Mod nordøst forsamlingshuset fra 1888 og smedien, der er den oprindelige bysmedie. Mod øst mejeriet, der også er nedlagt og overgået til andet formål (maskinsnedkeri). Op ad kirkediget mod syd ligger den ældste skole i byen, og skolevæsenet kan føres helt tilbage til 1742.

Lige ved siden af smedien ligger et velholdt gammelt bindingsværkshus. Det er den gamle telefoncentral, som fungerede fra 1916-72. Oprindeligt har det nok været stuehuset til en gård. Lidt længere henne ad vejen har vi købmanden, byens eneste tilbageværende dagligvareforretning. 

Sønderbæk kirke består af kor og skib fra romansk tid med senmiddelalderligt tårn. Kirken er opført af granitkvadre. Tårnets nederste del er opført af genanvendte granitkvadre, den øverste del af munkesten. Kirken har en ualmindelig flot korbue. Altertavlen er fra omkring 1620, og i prædikestolen er udskåret årstallet 1634. Der er en romansk granitdøbefond med 2 dobbeltløver (4 kroppe og 2 hoveder), hvoraf den ene har et menneskehoved i gabet. Et klenodie er en sjælden alterkalk med disk, som er fra 1200-tallet. Kalken har fire englefigurer på foden.

Fortidsminder

I Sønderbæk sogn har der været registreret 45 gravhøje, hvoraf de 16 er tilbage. Ved Nørbækvej ligger 4 store høje med navnet Viehøje. Fra disse høje, der ligger 72 m over havet, er der en flot udsigt i alle retninger. Herfra kan ses Sohøj, som ligger nærmere mod Sønderbæk. Endnu nærmere ligger Bofferhøjen, som har givet navn til en af vejene i byen. I kanten af Sønderhede ligger Hørhøje. Der er 5 høje tilbage af ialt 15. 

 

Denne beretning stod i lokalarkivets årsskrift for 2018:

I årsskriftet for 2002 kunne læses følgende om tørveproduktion:

I Lokalarkivets årskrift for 1980, der var arkivets første, stod følgende om en særlig kontrakt i Sønderbæk:

Lokalarkivet udgav i 1996 et lille hæfte "På tur i Purhus". Heri stod følgende om Rejstrup Plantage:

I årsskriftet for 1997 stod følgende erindringer:

I årsskriftet for 2000 skrev Poul Holm følgende om vintre:

I årsskriftet for 2003 stod følgende om mejeriet i Sønderbæk:

Erindringer og slægtsbøger

Erindringer, skrevet af Poul Holm, Rejstrup:

Bondeliv - erindringer 1921 - 1945.

Fra bonde til politisk styret landmand - erindringer 1945 - 1995.

Krøniker og beretninger.

Slægten Thorup i Rejstrup, f.eks. Christen Andersen, født i Vammen 1783, død samme sted 1860, og hustru Johanne Nielsdatter, født i Vammen 1792, død samme sted 1855.