Asferg 2

Dandiget er en 1250 m lang, nu ret ødelagt jordvold. Den afspærrer en bue, som Kåtbækken danner. Volden er 1-2 m høj og med et tværmål på 5-9 m. Alder er ukendt. Et sagn sætter den i forbindelse med kong Dan. Diget er nemmest at se, når man kører fra Purhus mod Ejstrup, hvor man lige efter Purhus kan se diget til højre fra vejen.

I Lokalarkivets årsskrift for 2021 kunne læses følgende artikel:

I Lokalarkivets årsskrift for 2020 kunne læses følgende artikel:


I Lokalarkivets årsskrift for 2019 kunne læses følgende artikel:


I årsskriftet for 2019 kunne læses følgende:

I lokalarkivets årsskrift for 1998 stod følgende artikel:

I Lokalarkivets årsskrift for 2015 kunne læses følgende om telefoncentralen i Asferg:

Centralen i Asferg.

I årsskriftet for 2011 stod følgende om Asferg Mose:

Dette indlæg om Dandiget og Søren Telling kunne læses i årsskriftet for 1988:


Her er en oversigt over hvilke forretninger, der har været i Asferg:

Årsskriftet for 1983 indeholdt følgende om Asferg Afholdsforening:

I arkivet er fundet følgende om Asferg Afholdsforening:

En artikel om Asferg Præstegård i årsskriftet for 1986:

I arkivets årsskrift for 2010 kunne læses om Anna:

Disse erindringer stod i årsskriftet for 1985.

I Lokalarkivet årsskrift for 2002 kunne læses følgende:

På Lokalarkivet findes denne beskrivelse, som er udarbjdet af tidligere sognepræst i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten, Erik Johansen.

Erindringer og slægtsbøger

Slægtsbog for efterkommere efter Christen Nielsen Harboe, født i Fårup 1832, død i Asferg 1899, ved Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1959-1960.

 

Kåtrup gennem tiderne. Dens historie og beboere 1663 - 2000, f.eks. Niels Jensen, født i Asferg 1897, død i Skjellerup 1966, ved Aksel Jensen, Randers.

En slubberts liv og levned. Aksel Wollf's erindringer. Aksel Wolff blev født 09.03.1911 på Moetofte i Asferg. Redigeret i 1994 af Jytte Madsen.

Erindringer fra Asferg og omegn, herunder om tørvegravning, skrevet 1970-75 af Michael Poulsen, 1902 - 1984.

Min slægtshistorie 1640 - 1995, f.eks. Jens Pedersen, født i Snæbum 1817, død i Kåtrup 1914, af Aksel Jensen, Randers.

Slægtsbog om slægtsgården Asferg Østergaard, bl.a. Willads Andersen, født 1731, død i Asferg 1786, skrevet af lærer L.P. Møller i 1944.

Fortidsminder